Quas duce ut auspice deo accedente...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1593 Miejsce publikacji: Viennae Austriae Autor:
  • Walther, Johann
Sygnatura: Pol.6.II.1307 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Bauduin, François (1520-1573)
  • Wesenbeck, Matheus (1531-1586)
  • Dysertacja prawnicza - 16 w.
  • Prawo własności
  • Formica, Leonhard (?-1605)
  • Justynian – recepcja
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.05.2015

Opis dokumentu

Jest to dysertacja prawnicza z zakresu prawa rzymskiego na temat przywilejów wierzyciela oraz sprzeniewierzania przez dłużnika zastawionego majątku, przedstawiona przed dziekanem i radą Wydziału Prawa Collegium Wiedeńskiego 16.06.1593 roku przez Johanna Waltherusa ze Śląska. Autor chce zająć się metodą postępowania w sprawach sprzedaży majątku, dokonywanej zarówno prawnie, jak i na drodze oszustwa i sformułować ją tak, by skorzystali na tym wierzyciele (także ci poszkodowani przez oszustwo) oraz korzystający z ich łaski dłużnicy. Pisze dalej o przyjmowaniu przedmiotu zastawnego przez wierzycieli (w przeciwieństwie do tych, którzy żądają tylko umowy osobowej), jako postępowaniu częstszym – czy to dlatego, że lepiej wiąże dłużników, czy to dlatego że więcej gwarancji daje prawo rzeczowe (majątkowym) niż osobowe. Następnie przechodzi do zasadniczego tematu dysertacji i wyróżnia wierzycieli, którzy są zabezpieczeni zastawem umownym z przedmiotem pozostającym we władaniu dłużnika (hipoteką), opierając się na maksymie prawniczej: „Prior in tempore, potior in iure”. Podaje od tej zasady wyjątki i czyni dygresję odnośnie do wierzycieli opierających swoje zabezpieczenie na umowach osobowych. Następnie szczegółowo omawia przywilej wynikający z tzw. hipoteki milczącej (obejmującej cały majątek dłużnika, wynikającej z ustawy, więc nie wymagającej umowy) i stosunków prawnych jej pokrewnych, skupiając się na wcześniej podanych wyjątkach (oraz relacjach między nimi): oszustach, kobietach, skarbowi państwa itd. Analizuje je w świetle różnych sytuacji (zleceniu budowy statku, kwestie zdrowia, choroby i pogrzebu), a następnie uszczegóławia problem oszustw polegających na umniejszeniu przez niewypłacalnego dłużnika zadłużonego majątku (Digesta Justyniana 42.8). W związku z tym omawia dwa edykty pretorskie Paulusa i Luciusza Titiusa, mówiące o zadośćuczynieniu dla wierzyciela. Dalej szczegółowo omawia w świetle tych ustaw  owo sprzeniewierzenie majątku, badając stopień zaangażowania dłużnika, kwestie ruchomości, nieruchomości i spadku, czasowych zależności czy (już w zakończeniu) problemu ilości sprzeniewierzonego majątku. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1286-Pol.6.II.1327. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: G.6. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - papier; obleczenie - biała skóra, pergamin - czarny z rękopisu; okładzina - tektura; zdobienia oprawy -tłoczenia ślepe; średnie deformacje/ przedarcia/ ubytki; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W druku tenacula - małe karteczki przyklejane do kart, ułatwiające szybkie wyszukiwanie wiadomości w tekście (rodzaj zakładek). W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.