Przegląd bibliograficzny województwa elbląskiego - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [2], 12,[2] Sygnatura: DŻS - VIII biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - administracja - 20 w.
  • Województwo elbląskie - bibliografia
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.10.2017

Opis dokumentu

Wśród Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej funkcjonuje broszura z 1978 roku o pełnej nazwie - "Przegląd bibliograficzny województwa elbląskiego (za okres 1 sierpnia - 30 września 1978). Przegląd zawiera zestaw artykułów poświęconych problemom niedawno utworzonego woj. elbląskiego (01.06.1975 r.), wybranych z 80 czasopism", przygotowany przez Regionalny Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej w Gdańsku. Zestaw artykułów jak wynika z metryczki, przedrukowany został następnie przez Urząd Wojewódzki w Elblągu w ilości 880 egzemplarzy. Treść zestawienia bibliograficznego stanowi wykaz czasopism uwzględnionych w przeglądzie i ich skróty, właściwe zestawienie artykułów zgrupowanych na pięć zagadnień. Zagadnienia gospodarcze, podzielono na mniejsze podgrupy dotyczące prac ogólnych, znalazły się tu także artykuły dotyczące inwestycji i makroregionu. Podgrupa architektura zawiera również informacje na temat urbanistyki i budownictwa. Przemysł i rzemiosło pogrupowano razem, taka samo jak handel i usługi. Osobno natomiast funkcjonują rolnictwo i ochrona środowiska. Zagadnienia związane z kulturą i sztuką zgromadzono wspólnie, podobnie jak zagadnienia dotyczące nauki, oświaty i wychowania. Podobnie turystyka i rekreacja stanowią jedno zagadnienie. Zagadnienia społeczne i polityczne stanowią również wspólną grupę.