Provinzialrecht der Provinz Westpreuβen. Zweiter Band. Provinzialrecht der Districte des Preuβ. Landrechts von 1721, von Leman, […] herausgegeben von Friedrich Heinrich von Strombeck […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1832 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Leman, Christian Karl
  • Strombeck, Friedrich Heinrich von
Strony: XXVI; 812 Sygnatura: 35275 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Historia prawa – Prusy
  • Prusy Zachodnie – prawo prowincjonalne – 19 w.
  • Prusy Zachodnie – ustawodawstwo
  • Leman, Christian Karl (1779-1859)
  • Strombeck, Friedrich Heinrich von (1773-1832)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.12.2018

Opis dokumentu

Skodyfikowany zbiór przepisów prawa prowincjonalnego Prus Zachodnich, dla okręgów w których obowiązywały przepisy usystematyzowanego Landrechtu z 1721 roku, których autorem był prawnik, radca Wyższego Sądu Krajowego Christian Karl Leman (1779-1859). Opracowanie wydane w Lipsku w 1830 roku przez prawnika Friedricha Heinricha von Strombeck (1773-1832) - zawiera tom drugi ustawodawstwa prowincji i składa się w przeważającej części z treści zarządzeń, rozporządzeń, reskryptów etc. dotyczących prawodawstwa prowincji Prusy Zachodnie. Pruskie działania ustawodawcze, począwszy od drugiej polowy XVIII wieku miały charakter tendencji zmierzających do ujednolicenia ustrojowego, jednakże uwzględniały one odmienności prawa poszczególnych prowincji. Nadal więc funkcjonowało pojęcie praw prowincjonalnych. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajduje się również tom pierwszy opracowania, wydany dwa lata wcześniej w 1830 roku, oznaczony sygnaturą 35274.