Program rozwoju bibliotek na wsi w latach 1981-1985, Ministra Kultury i Sztuki z dnia 12.06.1981 r. - pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1981 Miejsce publikacji: Warszawa Strony: [1], 1, Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu
  • Departament Bibliotek, Domów Kultury i Działalności Społeczno-Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Sztuki w Warszawie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.05.2020

Opis dokumentu

W zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej znajdują się dwa pisma związane ze sobą. Opisywane wcześniej pismo przewodnie Departamentu Bibliotek, Domów Kultury i Działalności Społeczno-Kulturalnej Ministerstwa Kultury i Sztuki w sprawie krytycznej sytuacji bibliotek publicznych na wsi w okresie kryzysu lat 80-tych. Oraz widoczny obok, wysłany jako załącznik - Program rozwoju bibliotek na wsi w latach 1981-1985. Program zawierał m. in. zapewnienie dodatkowej pomocy finansowej z rezerwy Ministra Kultury. Zwiększenie przydziału talonów na maszyny do pisania i samochody dostarczające nowe książki. Wystąpienie do Komisji Planowania przy Radzie Ministrów o przydział talonów na autobusy w celu przerobienia je na ruchome punkty biblioteczne. Uznanie priorytetu bibliotek gminnych w przydziale etatów kadrowych i funduszu płac, podwyższenie stawek dla kierowników punktów bibliotecznych. Program zawierał się w dziesięciu punktach i dotarł do Wydziału Kultury i Sztuki w Elblągu dnia 10.07.1981 r.