Program działania Wojewódzkiego Urzędu Telekomunikacji w Elblągu na 1988 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1988 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [2], 22 Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - łączność - 20 w.
  • Telekomunikacja - planowanie - 20 w.
  • Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.10.2017

Opis dokumentu

Podobnie jak rok wcześniej w styczniu 1988 roku Wojewódzki Urząd Telekomunikacji (WUT) w Elblągu wydał 22 stronicową broszurę przedstawiającą program działania przedsiębiorstwa. Tak jak poprzednio plan zakładał zrealizowanie celów - technicznego, ekonomicznego. Za całokształt działalności ponownie odpowiadał Dyrektor WUT - mgr inż. Zbigniew Lange a za cele cząstkowe (techniczny) - Z-ca Dyrektora WUT inż. Edmund Łącki, (ekonomiczny) - Gł. Księgowy WUT mgr inż. Elżbieta Gębica. Dalej w treści w postaci tabeli przedstawiono wyciąg z CPR(?) DOPiT (Dyrekcja Okręgu Poczt i Telekomunikacji w Gdańsku, jednostka nadrzędna WUT w Elblągu) z częściowo pustymi rubrykami. A następnie w osobnych tabelach treści poszczególnych zadań z terminami podzielonymi według działów oraz stanowisk pracy. Dokument daje nam dzięki temu, możliwość poznania częściowego, struktury organizacji przedsiębiorstwa. Ze wstępu wynika, iż w druku powinny znajdować się dwa załączniki  plan humanizacji pracy  i plan poprawy warunków pracy. Jednakże, nie wyodrębniono planu humanizacji osobno ale znalazł się na stronie 12 jako zadanie Sekcji Służby Pracowniczej, na stronie 14 dodano także osobno plan warunków pracy na rok 1988. Następnie swoje zadania w osobnych tabelach sprecyzowali Dyrektorzy UT (Urzędów Telekomunikacji) z Braniewa, Kwidzyna, Malborka, Nowego Dworu Gdańskiego i Pasłęka, podległych placówce w Elblągu. Dodatkowo jesteśmy w posiadaniu o wiele wcześniejszej broszury - Planu podstawowych przedsięwzięć techniczno-ekonomiczno-socjalnych z 1979 roku, treściowo związanej z planowaniem i organizacją WUT w Elblągu, opracowanej na naszych stronach w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego.