Program działania na rok 1975 - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [4], 19, Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Elbląg - przemysł włókienniczy - 20 w.
  • Zakłady Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.03.2019

Opis dokumentu

Wśród różnych dokumentów z działalności Zakładów Przemysłu Odzieżowego "Truso" w Elblągu, znajdujących się w zbiorach Biblioteki Elbląskiej, możemy dotrzeć i zapoznać się z  Programem działania na rok 1975. Program został zatwierdzony przez Konferencję Samorządu Robotniczego w dniu 16 kwietnia 1975 roku. Na okładce widnieje napis - Do użytku służbowego, dokument (maszynopis) formatu A4 drukowanego poziomo. Spis treści dokumentu obejmował 8 zagadnień, w tym zadania z zakresu inwestycji i modernizacji (Budowa Zakładów "Truso II", modernizacja i przebudowa budynków "A" i "B" w powiązaniu z budynkiem "C" i "D", przy okazji wymiana parku maszynowego.) Rozdział drugi dotyczył rozwoju i powiększenia asortymentu produkowanych wyrobów (szczególnie asortymentów opłacalnych na rynkach zagranicznych) oraz podniesienie poziomu jakości produkcji. W rozdziale trzecim skupiono się na zabezpieczeniu maksymalnego wykorzystania zdolności produkcyjnej zakładu i osiągniecie planowanego wzrostu wydajności pracy. Dla zakładów produkujących towary na sprzedaż istotnym czynnikiem produkcyjnym zaznaczonym w rozdziale czwartym były zadania w zakresie gospodarki surowcowo-materiałowej i magazynowej oraz w rozdziale następnym zadania w zakresie gospodarki transportowej. Kolejne trzy zagadnienia opisane w tym programie działania dotyczyły materii ludzkiej - Problemy zatrudnienia i szkolenia, poprawa warunków pracy oraz zagadnienia socjalno-bytowe.