Prognozy Zaopatrzenia Województwa Elbląskiego w Opał w Sezonie Grzewczym 1982/83 - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1982 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 5, [1] Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka materiałowa - 20 w.
  • Elbląg - bezpieczeństwo - 20 w.
  • Kryzys gospodarczy 1981
  • Wojewoda Elbląski - rozporządzenia
  • Urząd Wojewódzki w Elblągu - wydawnictwa
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.05.2019

Opis dokumentu

Biblioteka Elbląska dysponuje drukiem z 20 września 1982 roku, a więc w czasie trwania stanu wojennego (1981-1983), opisującego stan zaopatrzenia i system rozdzielnictwa w opał województwa elbląskiego (funkcjonującego w latach 1975-1998) w czasie kryzysu gospodarczego 1981 roku. Wynikało z niego, iż wobec skutków trwania ciągłych niedoborów materiałów opałowych, należy stosować racjonalną i oszczędną gospodarkę nośnikami energetycznymi. Władze województwa określiły więc, priorytety, m. in w pierwszej kolejności bez ograniczeń materiały opałowe otrzymywali producenci rolni, ogrodniczy i hodowlani. W następnej kolejności nośniki energii otrzymywała ludność na cele bytowe. Dopiero w trzeciej kolejności opał był dostarczany jednostkom służby zdrowia, oświaty i zmilitaryzowanym. Do końca trwania roku (1982) pierwszeństwo oraz realizację całego przydziału otrzymywania węgla kamiennego, przysługiwało rolnikom dostarczającym zboże i żywiec, emerytom, rencistom, inwalidom, kombatantom. Z wyznaczonej specjalnej puli rezerwowej w szczególnie uzasadnionych wypadkach w pierwszej kolejności mogła korzystać ludność indywidualna ale jednorazowy przydział, nie mógł być większy niż pół tony węgla. W okresie trwania sezonu grzewczego planowano wstrzymanie sprzedaży opału dla jednostek nie zaopatrywanych przez Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" (WZSR SCh") w Malborku i Okręgowe Przedsiębiorstwo Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi (OPHOiMB) w Gdańsku. Jak wynika z dokumentu, omawiane decyzje z upoważnienia wojewody podejmował Dyrektor Wydziału Przemysłu i Usług Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu. Sugerował, też aby Prezes "WZSR SCh" i Dyrektor OPHOiMB w Gdańsku monitorowali stale proces dystrybucji opałem. Z porozumieniu z Lekarzem Wojewódzkim, miasta Elbląg, Kwidzyn, Malbork i Braniewo, winny otrzymać z rezerwy opału określoną ilość materiałów dla potrzeb tamtejszych jednostek służby zdrowia. W proces dystrybucji opałem włączono odpowiednie służby leśne, zobowiązując Okręgowe Zarządy Lasów Państwowych (OZLP) w Olsztynie i Gdańsku do maksymalnego pozyskania drewna opałowego, tzw. grubizn i t.p. Dalej dokument szczegółowo opisywał warunki stosowania ogrzewania, ograniczania i jego wyłączania w trakcie sezonu. Dokument na początku opatrzono klauzulą "wg rozdzielnika", natomiast na końcu tekstu, znajduje się lista instytucji i osób otrzymujących kopię pisma oraz tych "do wiadomości".