Preussische Chronik von M. Lucas David […] mit Beifügung historischer und etymologischer Anmerkungen, herausgegeben von D. Ernst Hennig […] Erster Band

Typ: Książka Rok publikacji: 1812 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • David, Lucas
Illustracje: 1 Strony: XX; 178 Sygnatura: 34689 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy – historia
  • Prusy – kronika rękopiśmienna
  • David, Lucas (1503-1583)
  • Hennig, Ernst (?-1815)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.12.2018

Opis dokumentu

Tom pierwszy Kroniki Prus (niem. Preussische Chronik)- obszernego rękopiśmiennego dzieła Lucasa Davida (1502 – 1583) - historyka, kanclerza biskupa chełmińskiego Tiedemanna Giese (1480-1550), nadwornego sędziego księcia Albrechta Hohenzollerna (1490-1568). Dzieło, uzupełnione o historyczne i etymologiczne komentarze, wydane zostało po raz pierwszy drukiem w 1812 roku w Królewcu przez Ernsta Henniga (?-1815), profesora historii powszechnej, dyrektora tajnych archiwów królewieckich i Biblioteki Wallenrodskiej w Królewcu. Kronika stanowi kompendium wiedzy o Prusach i jest zbiorem bogatych i różnorodnych treści obejmujących dzieje Prus od czasów najdawniejszych po rok 1410 (według niektórych źródeł 1400). Na kartach opracowania znajdujemy wiadomości o mieszkańcach, religii, zwyczajach, stylu życia, kulturze, stosunkach i wymianie handlowej na terenach Prus etc. Według źródeł historycznych Lucas David spisywał kronikę przez okres 40 lat, mając dostęp do archiwów królewieckich oraz prywatnych zbiorów i dokumentacji księcia Albrechta. W 1553 roku korzystał dodatkowo z archiwów w Toruniu, Gdańsku i Elblągu. W 1576 roku kronikę zlecił przepisać „na czysto”, doprowadzając opis dziejów Prus do początku XV wieku.