Preuβische Wirtschaftspolitik in den Ostprovinzen. Der Industrialisierungsversuch des Oberpräsidenten v. Goβler in Danzig

Typ: Książka Rok publikacji: 1938 Miejsce publikacji: Königsberg und Berlin Autor:
  • Richter, Friedrich
Strony: Str. VI; [ 2 ]; 180 Sygnatura: 34818 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Polityka gospodarcza - prowincje pruskie – 19 w.
  • Industrializacja – Gdańsk – 19 w.
  • Goßler, Gustav Heinrich Konrad von (1838-1902)
  • Goßler, Gustav Heinrich Konrad von – plan uprzemysłowienia – 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1939 roku autorstwa Friedricha Richtera podejmująca problematykę polityki gospodarczej prowadzonej na wschodnich terenach Rzeszy Niemieckiej, ze szczególnym uwzględnieniem prób industrializacji podejmowanych w Gdańsku przez nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie Gustava Heinricha Konrada von Goßler (1838-1902). Gustav Heinrich von Goßler był z wykształcenia prawnikiem, w latach 1865-1874 landratem w Darkiejmach, w latach 1874 -1879 urzędnikiem w pruskim ministerstwie spraw wewnętrznych, gdzie pracował nad reformą administracyjną Prus, następnie w ministerstwie kultury. W 1881 roku został ministrem kultury Prus. Na stanowisku tym pozostawał do1891 roku, kiedy to został powołany na urząd nadprezydenta prowincji Prusy Zachodnie. Na tym stanowisku zajmował się głównie sprawami gospodarczymi, wspierał rozwój przemysłu, powołał zrzeszenie przemysłowców Pomorza. Inspirował utworzenie strefy wolnocłowej w gdańskim porcie (1899 r.) Największą jego zasługą, było doprowadzenie do podjęcia w 1899 r. decyzji o utworzeniu w Gdańsku pierwszej wyższej uczelni - politechniki. W lipcu 1900 r. uczestniczył w symbolicznym rozpoczęciu prac przy budowie jej siedziby we Wrzeszczu. Wcześniej, za zasługi w jej powołaniu, 16 maja 1899 r. w Dworze Artusa wręczono mu dyplom Honorowego Obywatela Gdańska. Opracowanie zawiera rys historyczny rozwoju i podejmowanych prób industrializacji na ziemiach pruskich, opis czynników warunkujących i wspomagających uprzemysłowienie i zastosowanych rozwiązań, sposobów finansowania tych działań, charakterystykę rynku pracy, organizacji i instytucji i zakładów wspierających uprzemysłowienie i rozwój gospodarki, opis znaczenia i ocenę wprowadzaneg przez Goßlera planu uprzemysłowienia i związanych z tym zmian w strukturze gospodarczej etc.