Praktische Anweisung zur topographischen Vermessung eines ganzen Landes, von J. L. Hogreve […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1773 Miejsce publikacji: Hannover,Leipzig Autor:
  • Hogrewe, Johann Ludwig
Illustracje: 8 Strony: 160 Sygnatura: 91824 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Kartografia - 18 w.
  • Topografia - 18 w.
  • Mapy i pomiary topograficzne - 18 w.
  • Hogrewe, Johann Ludwig (1737-1814)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.01.2020

Opis dokumentu

Dokument opublikowany w 1773 roku w Hanowerze i Lipsku autorstwa Johanna Ludwiga Hogrewe (1737-1814) - niemieckiego oficera, nauczyciela, inżyniera i kartografa. Opracowanie zawiera opis praktycznych wskazówek i metod stosowanych w trakcie procesu pomiarów topograficznych i tworzenia map topograficznych całego kraju. Mapy topograficzne to mapy szczegółowe przedstawiające powierzchniowe elementy Ziemi (topografię terenu). Stanowią one wytwór okresu, w którym powstały (XVIII – XIX wiek) i są efektem postępu technicznego i naukowego w dziedzinie kartografii, który trwał przez wiele stuleci. Materiał opracowany w formie jedenastu rozdziałów prezentuje m.in. opis podstawowych i niezbędnych narzędzi i instrumentów do pomiarów, sposoby i metody pozyskiwania informacji topograficznej, opis, skład oraz sposoby oznaczania i tworzenia map topograficznych, metody pomiaru poszczególnych składników mapy topograficznej (cieków wodnych, gór, wzniesień, lasów, pół, dróg i połączeń komunikacyjnych, miast i wsi itd.), możliwe nieprawidłowości i odchylenia w trakcie czynności pomiarowych, sposoby wykorzystania map topograficznych przy tworzeniu map wojennych etc.