Pragmatische Geschichte des Hildebrandismus, aus ächten und zuverläßigen Quellen gezogen, und zur Beleuchtung aller finstern Gegenden in unserem deutschen Vaterlande aufgestellet von eienem katholischen Geistlichen. Erster Band

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1787 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Milbiller, Joseph
Illustracje: 1 Strony: [ 2 ]; VI; 380 Sygnatura: 92662/1 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Historia
  • Historia papiestwa
  • Historia kościoła katolickiego
  • Grzegorz VII (ok.1020-1085)
  • Milbiller, Joseph (1753-1816)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.09.2022

Opis dokumentu

Pragmatische Geschichte des Hildebrandismus… (Lipsk, 1787) - pierwszy z dwóch tomów wydanego anonimowo dzieła historycznego, należącego do dorobku literackiego niemieckiego uczonego, publicysty, pisarza historycznego, nauczyciela akademickiego, autora i przedstawiciela katolickiego oświecenia Josepha Milbillera (1753-1816). Urodzony w Monachium, Milbiller ukończył w 1770 monachijską szkołę jezuicką. Od 1772 roku studiował teologię i prawo na Uniwersytecie w Ingolstadt. W 1778 roku otrzymał święcenia kapłańskie. W następnych latach pracował jako dziennikarz w Monachium i opublikował serię pouczających pism. W 1785 roku musiał opuścić Bawarię w związku z prześladowaniami iluminatów.  Przebywał w różnych miastach uniwersyteckich, poświęcając się pracy akademickiej i badaniom historycznym. W latach 1795-1799 przebywał w Wiedniu. W 1799 roku został mianowany profesorem historii na Uniwersytecie w Ingolstadt (później Landshut), gdzie w głównej mierze zajmował się historią, geografią i statystyką Niemiec i Europy. W 1808 roku Bawarska Akademia Nauk mianowała go członkiem korespondentem.  Pragmatische Geschichte des Hildebrandismus… - dwutomowa praca Milbillera powstała na podstawie prawdziwych i wiarygodnych źródeł, by oświetlić wszystkie mroczne regiony niemieckiej ojczyzny. Tematyka dzieła dotyczy historii papiestwa i rozwoju organizacyjnego kościoła, a w szczególności walki papiestwa o uniezależnienie się od władzy świeckiej, przeciwstawiając uniwersalizmowi cesarskiemu uniwersalizm papieski (spór o inwestyturę), co znalazło najpełniejszy wyraz w teokratycznych tezach papieża - reformatora Grzegorza VII; łac. Gregorius VII, właśc. Hildebrand OSB (ok.1020-1085) oraz związanych z tym późniejszych implikacji dla rozwoju organizacyjnego kościoła.