Praelectiones chymicae: in quibus omnes fere operationes chymicae ad vera principia et ipsius naturae leges rediguntur, oxonii habitae, a Joanne Freind [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1718 Miejsce publikacji: Amstelodami Autor:
  • Freind, John
Strony: [ 16 ]; 93; [ 3 ] Sygnatura: 91414a biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Chemia
  • Medycyna
  • Keil, Johann [s.a.]
  • Frewin, Richard (1681?-1761)
  • Freind, John (1675-1728)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.11.2022

Opis dokumentu

Przedruk dzieła wydanego po raz pierwszy w roku 1709, zadedykowanego sir Isaacowi Newtonowi. Po dedykacji o charakterze laudacji następuje wprowadzenie, w którym autor m.in. daje wyraz swojej nieufności w wartość naukową wszelkich dzieł „o zasadach”, traktujących o rzeczach wątpliwej natury, a także przekonaniu o konieczności łączenia chemii z praktycznym przełożeniem na medycynę. Zapowiada, że w dziele omawiać będzie te zjawiska, które mają potwierdzenie w doświadczeniu. Wymienia nazwiska dwóch badaczy, którym szczególnie wiele zawdzięcza: Johannesa Keila oraz Richarda Frewina, swojego współpracownika. W pierwszej prelekcji autor omawia wpływ budowy ciał na oddziaływanie chemiczne, czyli relacji między chemią a innymi naukami ścisłymi, głównie fizyką i geometrią. Kolejne prelekcje potwierdzają, że łączenie dziedzin jest szczególnym celem przyświecającym autorowi. Dotyczą one innych procesów: kalcynacji, destylacji, sublimacji, fermentacji, trawienia, ekstrakcji, precypitacji i krystalizacji. Za każdym razem autor omawia wpływ wewnętrznej budowy substancji na ich zachowanie w obrębie danego procesu, szczególnie w kwestii stanu skupienia i stopnia zwartości struktury wewnętrznej. W zależności od procesu omawia także np. ciężar właściwy, odczyn. Przy niektórych procesach przytacza przebieg przeprowadzonych przez siebie doświadczeń chemicznych. Zdarzają się przypisy odwołujące do tabel zamieszczonych na końcu dzieła zawierających parametry rozcieńczania, wrzenia i parowania cieczy; ciężaru właściwego ciał stałych i ciężaru właściwego cieczy. Dodatkiem do dzieła jest katalog ksiąg medycznych wydanych przez autora w Amsterdamie. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91414-91414a.