Polytechnisches Notizblatt […]

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1877-1879 Miejsce publikacji: Leipzig,Frankfurt am Main Sygnatura: 36840 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 19 w.
  • Niemieckie czasopisma branżowe - 19 w.
  • Niemieckie czasopisma branży technicznej - 19 w.
  • Technika
  • Technologia
  • Böttger, Rudolf Christian (1806-1881)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.09.2022

Opis dokumentu

Polytechnisches Notizblatt […] - niemieckie, specjalistyczne czasopismo branży technicznej wydawane od 1846 roku, jako następca Deutsche allgemeine Zeitschrift für die technischen Gewerbe. Założycielem i redaktorem naczelnym periodyku był niemiecki chemik, fizyk i wynalazca Rudolf Christian Böttger(1806-1881). Od 1846 do 1878 roku wydawane było jako Polytechnisches Notizblatt für Gewerbtreibende, Fabrikanten und Künstler, z podtytułem Ein Repertorium praktische Erfahrungen, Erfindungen und Mittheilungen aus dem Gesammtgebiete der Technologie und technischen Chemie. Począwszy od 1878 dokonano nieznacznej korekty i zmiany tytułu na Polytechnisches Notizblatt für Chemiker, Gewerbtreibende, Fabrikanten und Künstler. Czasopismo zawiera przede wszystkim teksty i informacje popularyzujące osiągnięcia w dziedzinie szeroko pojętych nauk technicznych, prezentuje wyniki ówczesnych, praktycznych doświadczeń i badań oraz opisy nowych wynalazków i innowacji technicznych, przedstawia bieżące aktualności i ciekawostki branży etc. Rokrocznie na periodyk składały się 24 numery, a jego naczelną ideą było stworzenie przestrzeni publicznej do wymiany doświadczeń oraz udostępnienie najnowszych wyników badań wszystkim zainteresowanym. Biblioteka Elbląska w swoich zbiorach posiada niekompletne roczniki 1877 - 1879 roku.