Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu z dnia 27 września 1993 r. do Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Elblągu – pismo w sprawie programu pilotażowego

Typ: DŻS Rok publikacji: 1993 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Urząd Rady Ministrów w Warszawie
  • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.03.2020

Opis dokumentu

Biblioteka to nie tylko zbiór książek, jak większość z nas myśli ale także zbiór dokumentów świadczących o historii tej instytucji. Gromadzone przez biblioteki Dokumenty Życia Społecznego stanowią, źródła historyczne do przyczynków badań nad społecznościami lokalnymi i ich wewnętrznej strukturze oraz dokonującym się w nich zmianom. Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 lipca 1993 roku w sprawie określenia zadań i kompetencji z zakresu rządowej administracji ogólnej i specjalnej, które mogą być przekazane gminom o statusie miasta wraz z mieniem służącym do ich wykonania, a także zasad i trybu przekazania, miała stać się przysłowiowym „gwoździem do trumny” Wojewódzkich Bibliotek Publicznych (WBP) w całym kraju, w tym także w Elblągu. Wymusiło na władzach biblioteki oraz Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich (SBP) Zarząd Okręgu w Elblągu nietypowe działania ratunkowe – listu do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W naszych zbiorach znajdujemy dwie wersje tej korespondencji – wysłaną i niezrealizowaną. Ale za nim do tego doszło, biblioteka otrzymała dwa pisma naglące w tej sprawie – do Dyrektorów WBP w całym kraju z Urzędu Rady Ministrów oraz ten którego miniaturkę widzicie obok. Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu z Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki dotyczące dwóch spraw – po pierwsze, określenia podstawowych zadań na przyszły 1994 rok (imprez oraz ich kosztorysu). Ważne było ustalenie kosztorysu ponieważ WBP traciła sponsora państwowego w postaci Wojewody Elbląskiego i przechodziła na koszt władz samorządowych w postaci Prezydenta Miasta Elbląga. Termin wykonania tego kosztorysu mijał 11 października 1993 roku. Druga sprawą, jeszcze bardziej bolesną było wyznaczenie terminu 15 grudnia 1993 roku na zakończenie obowiązkowej inwentaryzacji jednostki, która miała stać się podmiotem samorządu lokalnego.