Pismo Urzędu Rady Ministrów z dnia 8 października 1993 r. do Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych – pismo w sprawie programu pilotażowego

Typ: DŻS Rok publikacji: 1993 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 2 Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie
  • Urząd Rady Ministrów w Warszawie
  • Ministerstwo Kultury i Sportu w Warszawie
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.03.2020

Opis dokumentu

Wśród naszych zbiorów Dokumentów Życia Społecznego, opublikowanych na stronach naszego Wortala Historycznego, znaleźć można świadectwa dramatycznych losów bibliotekarstwa polskiego na zakręcie historii. Chodzi o list w dwóch wersjach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeciwdziałających - ustawie z 10 sierpnia 1993 o likwidacji Wojewódzkich Bibliotek Publicznych (WBP) w tym Elbląskiej oraz Programowi Pilotażowemu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1993 roku w tej samej sprawie. Listy te zostały napisane, po otrzymaniu przez długoletniego Dyrektora WBP w Elblągu, pani Krystyny Greczycho powyższego pisma Urzędu Rady Ministrów. Przedstawione zostały w nim konsekwencje Programu Pilotażowego w postaci, zmian własnościowych (brak utrzymywania przez państwo danej jednostki), na podstawie porozumień między organem państwowym - Wojewoda a organem samorządu lokalnego - Prezydentem Miasta Elbląga. Pismo to mieli także otrzymać Dyrektorzy organów ds. kultury Urzędów Wojewódzkich. Pod pismem widnieją podpisy podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Sportu (MKiS) – Michała Jagiełły oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (MGPiB), Sekretarza Programu Pilotażowego – Sławomira Najnigiera. Konkretne szczegóły, które dotknęły WBP w Elblągu znajdziemy w innym piśmie Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Elblągu z dnia 27 września 1993 roku.