Peter Simon Pallas […] Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, in welcher vornehmlich neue und unbekannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibung und Erklärungen erläutert werden. Durch den Verfasser verteutscht. Achte Sammlung

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1777 Miejsce publikacji: Berlin,Stralsund Autor:
  • Pallas, Peter Simon von
Illustracje: 5 Strony: 60 Sygnatura: 93947/8 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Spicilegia zoologica - wersja niemieckojęzyczna - 18 w.
  • Historia naturalna
  • Zoologia
  • Ichtiologia
  • Pallas, Peter Simon von (1741-1811)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.07.2022

Opis dokumentu

Naturgeschichte merkwürdiger Thiere … (Berlin, Stralsund; 1777) - niemieckojęzyczna wersja ósmego tomu „Spicilegia zoologica”- kilkutomowej publikacji z dziedziny zoologii, której autorem jest niemiecki zoolog i botanik Peter Simon von Pallas (1741-1811). Autor studiował w Halle i Getyndze medycynę i nauki przyrodnicze. Następnie udał się do Lejdy, gdzie powierzono mu uporządkowanie gabinetu historii naturalnej władcy Holandii. W rezultacie tej pracy opisał kilkanaście nowych gatunków kręgowców. Później pracował nad zbiorami zoologicznymi w Anglii. Badania te przyniosły mu europejską sławę. Jako wybitnego uczonego Katarzyna II Wielka zaprosiła go w 1767 do Rosji. Został członkiem-korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, a w 1768 - profesorem Uniwersytetu Petersburskiego. W latach 1768 -1774 przedsięwziął, z polecenia Rosyjskiej Akademii Nauk trudną i niebezpieczną wyprawę, która wiodła przez różne prowincje Imperium Rosyjskiego. W roku 1777 został członkiem komisji, mającej dokonać pomiarów obszaru Rosji. W tym też czasie jego zainteresowania naukowe przesunęły się w kierunku botaniki. W 1785 został członkiem zwyczajnym Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. W latach 1793-1794 badał tereny południowej Ukrainy i Krymu. Od 1795 do 1810 mieszkał na Krymie, gdzie napisał 3-tomową monografię fauny rosyjskiej. Wrócił do Berlina w 1810 roku. Był jednym z najwybitniejszych podróżników-naturalistów XVIII wieku. Prowadził badania geograficzne, geologiczne, paleontologiczne, zoologiczne, botaniczne, etnograficzne i etnologiczne. Zebrał wielkie i o ogromnym znaczeniu naukowym kolekcje botaniczne, geologiczne i zoologiczne, które stały się podwaliną zbiorów przyrodniczych Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. Po powrocie do Berlina, część swych zbiorów ofiarował Uniwersytetowi w Berlinie. „Spicilegia zoologica” jest jedną z licznych publikacji Pallasa. Została napisana w języku łacińskim i wydana po raz pierwszy w Berlinie w 10 tomach na przestrzeni 1767-1774. Autor opisuje w niej nowe, unikatowe i nieznane dotąd gatunki zwierząt, zgodnie z regułami sytemu klasyfikacji zwierząt Karola Linneusza (1707-1778). Część opisów i objaśnień ilustrowana jest osobliwymi rycinami. Niniejszy, ósmy tom opisuje kilkanaście gatunków ryb należących m.in. do rodziny babkowatych (Gobiidae), koryfenowatych (Coryphaenidae), lirowatych (Callionymidae), fistulkowatych (Fistulariidae), brzytewnikowatych (Centriscidae), prażmowatych (Sparidae), łososiowatych (Salmonidae) etc.Wersja niemieckojęzyczna została sporządzona przez autora dzieła. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 93947/7-93947/8.