Peter Simon Pallas […] Naturgeschichte merkwürdiger Thiere, in welcher vornehmlich neue und unbekannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibung und Erklärungen erläutert werden. Durch den Verfasser verteutscht. Sechste Sammlung

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1776 Miejsce publikacji: Berlin,Stralsund Autor:
  • Pallas, Peter Simon von
Strony: 44 Sygnatura: 93947/6 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Spicilegia zoologica - wersja niemieckojęzyczna - 18 w.
  • Historia naturalna
  • Zoologia
  • Ornitologia
  • Pallas, Peter Simon von (1741-1811)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 20.07.2022

Opis dokumentu

Naturgeschichte merkwürdiger Thiere … (Berlin, Stralsund; 1776) - niemieckojęzyczna wersja szóstego tomu „Spicilegia zoologica”- kilkutomowej publikacji z dziedziny zoologii, której autorem jest niemiecki zoolog i botanik Peter Simon von Pallas (1741-1811). Autor studiował w Halle i Getyndze medycynę i nauki przyrodnicze. Następnie udał się do Lejdy, gdzie powierzono mu uporządkowanie gabinetu historii naturalnej władcy Holandii. W rezultacie tej pracy opisał kilkanaście nowych gatunków kręgowców. Później pracował nad zbiorami zoologicznymi w Anglii. Badania te przyniosły mu europejską sławę. Jako wybitnego uczonego Katarzyna II Wielka zaprosiła go w 1767 do Rosji. Został członkiem-korespondentem Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu, a w 1768 - profesorem Uniwersytetu Petersburskiego. W latach 1768 -1774 przedsięwziął, z polecenia Rosyjskiej Akademii Nauk trudną i niebezpieczną wyprawę, która wiodła przez różne prowincje Imperium Rosyjskiego. W roku 1777 został członkiem komisji, mającej dokonać pomiarów obszaru Rosji. W tym też czasie jego zainteresowania naukowe przesunęły się w kierunku botaniki. W 1785 został członkiem zwyczajnym Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. W latach 1793-1794 badał tereny południowej Ukrainy i Krymu. Od 1795 do 1810 mieszkał na Krymie, gdzie napisał 3-tomową monografię fauny rosyjskiej. Wrócił do Berlina w 1810 roku. Był jednym z najwybitniejszych podróżników-naturalistów XVIII wieku. Prowadził badania geograficzne, geologiczne, paleontologiczne, zoologiczne, botaniczne, etnograficzne i etnologiczne. Zebrał wielkie i o ogromnym znaczeniu naukowym kolekcje botaniczne, geologiczne i zoologiczne, które stały się podwaliną zbiorów przyrodniczych Rosyjskiej Akademii Nauk w Petersburgu. Po powrocie do Berlina, część swych zbiorów ofiarował Uniwersytetowi w Berlinie. „Spicilegia zoologica” jest jedną z licznych publikacji Pallasa. Została napisana w języku łacińskim i wydana po raz pierwszy w Berlinie w 10 tomach na przestrzeni 1767-1774. Autor opisuje w niej nowe, unikatowe i nieznane dotąd gatunki zwierząt, zgodnie z regułami sytemu klasyfikacji zwierząt Karola Linneusza (1707-1778). Część opisów i objaśnień ilustrowana jest osobliwymi rycinami. Niniejszy, szósty tom opisuje różne gatunki ptaków, wśród których znalazły się m.in. z rodziny kacykowatych (Icteridae) - kacykowie rdzaworzytny; z rodziny kaczkowatych (Anatidae) – śnieżyca duża; z rodziny zimorodkowatych (Alcedinidae) - ceyx, rybaczek wielki etc. Wersja niemieckojęzyczna została sporządzona przez autora dzieła.