Partyzant Pismo Członków i Sympatyków NUMS-u, 1989

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1989 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 8, Sygnatura: DŻS - czasopisma biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - aperiodyki - 20 w.
  • Czasopisma regionalne - 20 w.
  • Partyzant Pismo Członków i Sympatyków NUMS-u
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.03.2019

Opis dokumentu

We wrześniu 1989 ukazał się pierwszy numer pisemka Partyzant, wspierającego prawą stronę ruchów wolnościowych. W czasopiśmie znalazła się aktualna informacja polityczna, społeczna i kulturalna, poszerzona czasem o szeroko rozumianą publicystykę, dotyczącą problemów zajmujących młodzieżową społeczność. Pismo miało skupiać się na strukturach Niezależnej Unii Młodzieży Szkolnej w Elblągu ale pragnęło zapraszać środowiska studenckie, uczniowskie i młodych pracowników do wymiany poglądów na łamach czasopisma. W numerze znalazły się informacje o innych ugrupowaniach młodzieżowych działających po prawej stronie politycznej - Konfederacja Polski Niepodległej (KPN) czy Wolność i Pokój (WiP), ta ostatnia organizacja miała także swój prasowy organ - Dublin Nieregularnik Ruchu Wolność i Pokój. Wśród artykułów były felietony na aktualne problemy polityczne kraju, recenzje filmów video, recenzje muzyki (jazz) Tomasza Szukalskiego i Sylwestra Latkowskiego ten ostatni prosił o nadsyłanie utworów poetyckich i prozatorskich. Nie obca była aperiodykowi satyra polityczna w postaci rysunków oraz maksymy polityczne. W dziale Aktualności, Informacje, Wiadomości - opisane zostały demonstracje i spotkania polityczne z Elbląga i okolic. Z czasopisma dowiemy co to był NUMS (Niezależna Unia Młodzieży Szkolnej) - to organizacja skupiająca młodzież różnych środowisk, uczniów, studentów i młodych pracowników. Cele organizacji - działanie na rzecz demokracji w środowiskach uczniowskich, ochrona dóbr demokratycznych i praw obywatelskich ucznia. Ochrona interesów materialnych, społecznych i kulturalnych ucznia, działania na rzecz rozwoju samorządności na terenie szkół itp. Redakcja tymczasowo mieściła się w Siedzibie Tymczasowego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" przy ulicy Trybunalskiej 7 w Elblągu. Odpowiedzialnym do kontaktów z zainteresowanymi był Andrzej Szatkowski z Działu Informacyjno-kulturalnego.