Ostpreußisches Städtehandbuch: Regierungsbezirke Königsberg, Gumbinnen, Allenstein und Westpreußen

Typ: Książka Rok publikacji: 1926 Miejsce publikacji: Bartenstein Illustracje: fot., mapy, pl., rys. Strony: XV, 312 Sygnatura: IV.9 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie i Zachodnie - historia
  • Geografia miast
  • Miasta wschodniopruskie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.06.2010

Opis dokumentu

Monografia na temat miast wschodniopruskich, leżących na terenie okręgów regencyjnych: Królewiec, Gusiew, Olsztyn i Prusy Zachodnie. Książka omawia 72 miasta w obrębiepowiatów oraz pięć miast na prawach powiatów (Olsztyn, Elbląg, Czerniachowsk, Królewiec, Tylża). Pozycja ukazała się w wydawnictwie własnym zjazdu przedstawicielstwa burmistrzów (Bürgermeistertag). Książka podaje ogólne informacje na temat opisywanych miast (położenie, liczba mieszkańców, pochodzenie nazwy), oraz władz miejskich, zakładów przemysłowych, szkolnictwa, kościołów,budżetu i finansów, instytucje dobroczynne i opiekujące się ubogimi, budownictwo, komunikacja, zabytki, obiekty warte zwiedzenia. Na karcie tytułowej pieczęć Magistratu miasta Elbląga.