Ostpreussische Bauern. Volkstum und Geschichte

Typ: Książka Rok publikacji: 1939 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Harmjanz, Heinrich
Illustracje: 11 Strony: 140 Sygnatura: KD.23380 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Regiony i krainy historyczne Europy
  • Prusy Wschodnie
  • Historia
  • Rolnictwo
  • Wschodniopruskie chłopstwo
  • Harmjanz, Heinrich (1904-1994)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.02.2024

Opis dokumentu

Ostpreussische Bauern. Volkstum und Geschichte (Królewiec; 1939) - publikacja prezentująca historię oraz pochodzenie etniczne i folklor wschodniopruskiego chłopstwa w opracowaniu niemieckiego językoznawcy, folklorysty, socjologa narodowego socjalizmu, od 1930 roku członka NSDAP i SS Heinricha Harmjanza (1904-1994). Opracowanie zostało podzielone na pięć rozdziałów. Pierwszy opisuje imigrację rolniczą i zasiedlanie ziemi zakonu krzyżackiego. Drugi charakteryzuje chłopstwo w do upadku państwa zakonnego Prusach w 1525 roku. Trzeci prezentuje wschodniopruskie rolnictwo w okresie 1525-1701, czwarty  w latach 1701-1870. Ostatni, piąty rozdział opisuje okres  od powstania II Rzeszy i rządów Żelaznego Kanclerza - Bismarcka do 1933 roku, który zarówno dla Prus Wschodnich, jak i całego rolnictwa III Rzeszy przyniósł ogromne zmiany, w związku z wprowadzaniem przez narodowych socjalistów rewolucji nie tylko ustrojowej ale i agrarnej.