Ostpreußens Abschnürung von der Weichsel abgefaßt auf Grund amtlicher Quellen

Typ: Książka Rok publikacji: 1929 Miejsce publikacji: Marienwerder Strony: 9 Sygnatura: 34879 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - historia - 20 w.
  • Prusy Wschodnie - zmiany terytorialne - 20 w.
  • Traktat wersalski - postanowienia dotyczące Prus
  • Odcięcie Prus Wschodnich od Wisły
  • Ustalanie granic między Polską a Niemcami - 20 w.
  • Granica między Polską a Niemcami - 1921 r.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.10.2020

Opis dokumentu

Praca składa się z czterech części, tj. wstępu oraz rozdziałów właściwych. We wstępie przedstawiono okoliczności odcięcia od Niemiec Prus Wschodnich. Poruszono tu problemy związane z plebiscytem i jego zapisami w traktacie wersalskim. W kolejnym rozdziale poświęconym problemowi Wisły przedstawiono kwestię plebiscytu w części Prus Zachodnich wraz z jej geograficznym określeniem a także przedstawiono polskie i niemieckie interesy na Wiśle znowu odwołując się w tym względzie do zapisów traktatowych. W kolejnym rozdziale dokładnie przedstawiono przebieg ustalania granic pomiędzy Polską i Niemcami, natomiast w ostatniej części przedstawiono przebieg granicy ustalonej ostatecznie 27 sierpnia 1921 roku i ratyfikowanej 13 marca 1922 roku, a także jej następstwa, szczególnie dla ubogiej ludności Niziny Kwidzyńskiej. Pisano bowiem iż ludność odcięta od Wisły, może mieć problemy z czerpaniem wody potrzebnej do mycia i pojenia bydła, a także może podupaść rybołówstwo oraz handel, co w konsekwencji doprowadzi do znacznego zubożenia całej ludności nie tylko Niziny Kwidzyńskiej ale i całych Prus Wschodnich, których przyszłość w opinii autora jest wręcz zagrożona.