Ostpreuβens Wirtschaftsnot. Vorträge, gehalten auf der Tagung des Verbandes Ostpreuβischer Industrie- und Handelskammern (Grenzkammern) in Tilsit am 23. November 1927

Typ: Książka Rok publikacji: 1927 Miejsce publikacji: Tilsit Strony: 48 Sygnatura: 34880 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - historia gospodarcza
  • Prusy Wschodnie - sytuacja gospodarcza - 20 w.
  • Związek Wschodniopruskich Izb Przemysłowo - Handlowych - referaty - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.02.2019

Opis dokumentu

Publikacja zawierająca zbiór prelekcji i odczytów wygłoszonych podczas posiedzenia Związku Wschodniopruskich Izb Przemysłowo – Handlowych, które odbyło się w 23 listopada 1927 roku w Tylży (niem. Tilsit) - obecnie miasta położonego w Rosji, w miejskim okręgu Sowieck, w obwodzie kaliningradzkim. (Tradycyjna nazwa miejscowości -Tylża wywodzi się z języka pruskiego). Pierwsze izby przemysłowo-handlowe zakładane były w Niemczech w XIX wieku niezależnie w poszczególnych państwach niemieckich a ich zadaniem było prowadzenie działań w zakresie zaspokajania potrzeb i ułatwiania warunków rozwoju życia gospodarczego. Opracowanie zawiera materiały wygłoszone i przygotowane przez syndyków miejskich i członków Izb Przemysłowo – Handlowych Olsztyna (niem. Allenstein), Elbląga (niem. Elbing), Tylży (niem. Tilsit) i Czerniachowska (niem. Insterburg) oraz końcowe wnioski i postulaty organizacji. Tematyka prelekcji dotyczy aktualnej sytuacji gospodarczej Prus Wschodnich i ich roli w szeroko pojętym życiu gospodarczym, którą wyznaczała struktura gospodarcza i położenie geopolityczne. Pierwsza wojna światowa i nowy układ stosunków politycznych, a zwłaszcza oddzielenie Prus Wschodnich od reszty państwa niemieckiego tzw. korytarzem były, co podkreślała w szczególności publicystyka niemiecka czynnikami przyczyniającym się do trudnego położenia gospodarczego prowincji. Prezentowane referaty poruszają m.in. kwestie ogólnej, aktualnej sytuacji gospodarczej prowincji, wysokości obciążeń podatkowych w handlu i przemyśle, obciążeń z tytułu opłat frachtowych oraz sytuacji w transporcie, stosunków gospodarczych z państwami ościennymi, przede wszystkim z Polską, oceny polityki kredytowej i warunków kredytowania w Prusach Wschodnich etc.