Ostpreuβen Land und Leute in Wort und Bild […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1926 Miejsce publikacji: Königsberg Illustracje: 90 Strony: [ 4 ]; 209 Sygnatura: 35330 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - historia , teraźniejszości - 20 w.
  • Prusy Wschodnie - charakterystyka - geologia, geografia, przyroda
  • Prusy Wschodnie - publikacje popularyzujące region - 20 w.
  • Prusy Wschodnie - zbiór zdjęć - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.01.2019

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1926 roku w Królewcu (niem. Königsberg) odkrywająca walory i dokonania prowincji Prusy Wschodnie oraz jej mieszkańców w słowach i obrazach, mająca na celu szeroko pojętą popularyzację regionu, poznanie jego wartości i wskazanie należnego mu miejsca na mapie kulturalnej. W przedmowie do wydania prof. dr Paul Stettiner (1862-1941) - niemiecki nauczyciel, historyk, przewodniczący towarzystwa rozwoju turystki w Królewcu cytując słowa Adalberta Bezzenbergera (1851-1922) niemieckiego językoznawcy, indologa, archeologa i etnografa podkreśla, iż historia Prus Wschodnich jest historią chwały lecz również historią nędzy. Opracowanie zawierające zbiór rozpraw różnych autorów (wybitnych naukowców, badaczy, historyków etc.) ma stanowić impuls dla rozwoju turystki oraz możliwość zdobycia wiedzy o historii, przeszłości i teraźniejszości prowincji. Materiał wzbogacony licznymi fotografiami podkreślającymi unikalny charakter prowincji zawiera referaty traktujące o geologii, geografii i przyrodzie regionu, opis świata zwierzęcego i jego osobliwości, materiał o wschodniopruskich dialektach, akcji odbudowy terenów prowincji zniszczonych w efekcie I wojny światowej, informacje historyczne dot. m.in. twierdz krzyżackich, zabytków i pomników historii, obiektów kultury świeckiej i sakralnej, opisy poszczególnych rejonów i miejscowości prowincji m.in. Warmii, Mazur, okolic Królewca, półwyspu Sambijskiego etc.