Ostland : Wochenschrift für die gesamte Ostmark, 1929-1938

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1929-1938 Miejsce publikacji: Berlin Sygnatura: 012453 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 20 w.
  • Republika Weimarska
  • Propaganda
  • Niemiecki Związek Wschodni
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.02.2016

Opis dokumentu

Tygodnik niemiecki, ukazujący się w okresie Republiki Weimarskiej. Przedmiotem zainteresowania periodyku były „wschodnie tereny” Niemiec po I wojnie światowej, czyli Pomorze, prowincja poznańsko-zachodniopruska, część Górnego Śląska i Prusy Wschodnie, a także obszary oddane Polsce i Czechosłowacji na mocy decyzji traktatu wersalskiego. Tygodnik był organem Niemieckiego Związku Wschodniego (Deutscher Ostbund) – organizacji utworzonej w 1919 r., której głównym celem było odzyskanie utraconych przez Niemcy terenów na Wschodzie. Czasopismo miało wspomagać te dążenia, między innymi poprzez podsycanie poczucia krzywdy w związku z utraconym terytorium, doniesienia o dyskryminowaniu przez Polskę mniejszości niemieckiej w granicach państwa polskiego oraz podtrzymywanie przekonania o odwiecznych i trwałych związkach historycznych i kulturowych terenów znajdujących się poza wschodnia granicą ówczesnego państwa niemieckiego z niemieckością. Tygodnik bogato ilustrowany. Na końcu każdego numeru liczne reklamy oraz dodatki (m.in. Archiwum Wschodnie Muzeum Ojczyźnianego) Ost-Archiv und Heimatmuseum ; Ostland-Kultur ; Die ostmärkische Frau ; Der junge Ostmärker.