Ostdeutsche Volkskunde

Typ: Książka Rok publikacji: 1925 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Brunner, Karl
Illustracje: 69 il. Strony: XII, 279, [5] Sygnatura: N.3041 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Etnologia, (etnografia)
  • Folklor wschodnioniemiecki
  • Germania Slavica
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.02.2018

Opis dokumentu

Publikacja książkowa dr Karla Brunnera, wydana w Lipsku w 1925 roku, obejmująca zagadnienia z dziedziny wschodnioniemieckiej etnologii i jak sam autor podkreśla w przedmowie powinna znaleźć swoje miejsce w kolekcji (zbiorze publikacji) „ Deutsche Stämme, deutsche Lande” („Niemieckie plemiona, niemieckie kraje”). W opracowaniu autor dokumentuje i przedstawia w obszernym ujęciu folklor mieszkańców Wschodnich Niemiec, które do końca drugiej wojny światowej rozumiano jako tereny położone na wschód od Łaby, będące pod wpływem Prus tzw. Germania Slavica. W opracowaniu, w odrębnych rozdziałach znajdujemy zagadnienia związane z kulturą symboliczną, społeczną i materialną m.in. opisy form i sposobów zasiedlania, budownictwa i wyposażania zagród chłopskich, kształty wsi, przegląd zwyczajów, wierzeń ludowych, legend i baśni, charakterystyki narzędzi, strojów ludowych, muzyki i gwary ludowej, sposoby obchodzenia świąt i uroczystości, panujące obyczaje i styl życia mieszkańców tamtejszych terenów, w okresie od wczesnego dzieciństwa aż do śmierci itd. Licząca prawie trzysta stron publikacja wzbogacona jest 69 ilustracjami i rycinami. Wśród tego zbioru odnajdujemy dwie fotografie z Elbląga i okolic. Ilustracja nr 5 przedstawia dom podcieniowy w Próchniku, natomiast zdjęcie nr 59 – wnętrze kościoła w Pomorskiej Wsi.