Osmy Splendor Jásnie Oświeconego Trybunału Głównego Koronnego, Albo Process Sprawy względem poprawienia Professiey…

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1669 Miejsce publikacji: Gdańsk Autor:
  • Powalski, Franciszek Lewalt
Sygnatura: Pol.7.II.321 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, pol Hasła kluczowe:
  • Polska - historia - 17 w.
  • Sądownictwo
  • Trybunał Koronny
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.09.2013

Opis dokumentu

Sąd najwyższej instancji, zwany Trybunałem Koronnym „Iudicium Ordinarium Generale Tribunalis Regni” pełnił funkcję sądu odwoławczego od wszelkich sądów szlacheckich, a także sądu sejmowego i królewskiego. Trybunał był sądem złożonym z deputatów wybieranych na sejmikach wojewódzkich szlacheckich. W trybunale rozpatrywano sprawy cywilne rozsądzane w sądach ziemskich, grodzkich, podkomorskich, komisarskich i wiecowych, sprawy karne według kompetencji sądów grodzkich, a także sprawy starostów i urzędników grodzkich winnych naruszenia prawa przy wykonywaniu wymiaru sprawiedliwości. Franciszek Lewalt Powalski  – podolski komornik graniczny, dworzanin pokojowy, posiadający stałe miejscu u boku panującego władcy, w swoim utworze: „Osmy Splendor Jásnie Oświeconego Trybunału...” przedstawia exorbitancje (przekroczenie prawa, praktyki niezgodna z prawem), dysputy, dekrety i dyskursy związane z prawem. Druk wydany w formacie 4° przez Davida Fridericha Rheta w Gdańsku. Egzemplarz posiada pieczęci Biblioteki Gimnazjum Elbląskiego i Stadtbibliothek Elbing. Oprawa: papier (motywy kwiatów i ptaków). Na karcie tytułowej odręczna zapiska. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.