Oratio [Jan Cramer i jego uczniowie - zbiór rękopisów]

Typ: Rękopis Rok publikacji: 1654-1666 Miejsce publikacji: [Elbingae] Autor:
  • Cramerus, Johannes
Strony: 383 K. Sygnatura: ME/46/HS biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Cramer, Johann (1605-1667)
  • Elbląg - szkolnictwo - 17 w.
  • Gimnazjum Elbląskie - 17 w.
  • Rękopisy łacińskie - 17 w.
  • Rozprawki szkolne - 17 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.08.2015

Opis dokumentu

Prace pisemne, kolokwia uczniów z lat 1654-1667. Sprawdziany bieżącej wiedzy i umiejętności studentów Gimnazjum Elbląskiego pod kierunkiem profesora Jana Cramera (1605-1667) (syna Andrzeja, profesora tejże szkoły). Cramer wykształcenie średnie otrzymał w rodzinnym Elblągu i Toruniu (studiował także w Wittenberdze). Od 1633 r. pracował w Gimnazjum, ucząc II klasy. Po dziewięciu latach pracy uzyskał awans na konrektora, a po odejściu Joachima Pastoriusa, Rada Miejska powierzyła mu 29.10.1654 r. stanowisko rektora. Autor licznych oracji, panegiryków, wierszy, utworów okolicznościowych i sztuk dla gimnazjalnego teatru. Wśród rękopisów z lat 1654-1667 znalazły się oracje, dialogi, rozprawki szkolne, teksty o różnorodnej tematyce: dotyczące prawa, polityki, sądów, życia dworzan, męstwa, honoru etc. Teksty podpisali m.in. Johan Willensonn, Petri ab Hölsen, Andreas Krebs, Fridericus Zamehl, Jacobus Schultz, Jacobus Gipfeld. Tytuły prac: [K.108-113] Fontinalia (na końcu  tekstu podano respondentów: Sigismundo Tolkemit, Christoph Lagingio, Christoph Thammio oraz respondentów: Martino Wollgemut, Michael Neunachbar, Henricus Portus, Godofredo Geritio); [K. 189-195] In examine Menstruo; [K.209-218] Nundinae literatae; [K.224-227] De vita Aulica et Contemplativa discursus dialogiticus; [K.263-272] (dialogi) Paulus Fisch - Tertlanus in secundo subsello tertius; [K.275-284] Republica Sumtuarra; [K.313] - list z pozdrowieniami dla rektora z dnia z 3.02.1655 r.; [K. 326-331] Tertianus in quatro; [K.354-359] Tertianus in primo subsellio etc. Tekst w języku łacińskim (dołączona luzem jedna karta z tekstem greckim). Wewnętrzna strona rękopisu sygnowana pieczęcią Państwowego Muzeum w Elblągu. Rękopis na papierze czerpanym; typ oprawy - kilka zszytych (sznurkiem) kart rękopisów, na wierzchu gładki papier ciemnoszary (zachowany we fragmentach, z napisem na okładce: "CRAM. ELC. e-ACT"); brzegi kart  nieprzycięte; zwięzy poluzowane; ubytki tekstu; liczne zacieki. Wymiary: 21 x 19 cm.  Rękopis pochodzi ze zbiorów Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu.