Odpowiedź Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu w sprawie opracowania planów pracy z młodzieżą moralnie zagrożoną - pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Elbląg - pedagogika - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej Wydział Kultury w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.07.2020

Opis dokumentu

Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu (MBP) pismem z dnia 25 kwietnia 1967 roku, odpowiedziała na list "Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu w sprawie opracowania planów pracy z młodzieżą moralnie zagrożoną". Przygotowano 6 punktowy plan działań. Wytypowano jedną z placówek - Centralną Wypożyczalnię dla Młodzieży, która miała się bliżej zainteresować takimi czytelnikami w celu nawiązania kontaktu ze szkołami lub zakładami pracy. Inni kierownicy placówek mieli przygotować dla takiej młodzieży specjalny spis lektur. Z chwilą zaobserwowania takiej młodzieży kierownicy placówek bibliotecznych, mieli poinformować biblioteki szkolne lub zakładowe o tej zagrożonej młodzieży. Bibliotekarze mieli przygotować w ciągu roku 3 prelekcje na tematy prawne (w tym jedną dla rodziców). Pracownicy biblioteczni mieli zostać poinformowani i problemie i bardziej wyczuleni na wykrywanie takich czytelników. A przez to bardziej angażować osoby moralnie zagrożone do prowadzonych przez siebie prac bibliotecznych, łącznie z zebraniem adresów, by wspierać ich rodziców, poprzez stosowne doradztwo. Natomiast we wszystkich filiach bibliotecznych, miały być, wywieszone plansze i hasła, dotyczące spraw etyki i moralności. W pierwszym półroczu 1967 roku, kierownictwo MBP miało zorganizować naradę kierowników placówek poświęconą wyłącznie sprawom młodzieży moralnie zagrożonej. Podsumowaniem całej tej korespondencji między (Prezydium MRN i MBP) oraz wszystkich działań z "młodzieżą moralnie zagrożoną", niech będzie ostatnie zdanie z pisma - "Powyższy zakres działania związany jest z możliwościami finansowymi MBP".