Odpowiedź Kierownika Miejskiej Biblioteki Publicznej w Elblągu Jerzego Kolendo w sprawie dotyczącej usprawnienia organizacji i metod pracy – pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1967 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 2, Sygnatura: DŻS – XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Biblioteki – organizacja – 20 w.
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu – historia – 20 w.
  • Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu
  • Miejska Biblioteka Publiczna w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.06.2020

Opis dokumentu

Nowy kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej (MBP) w Elblągu Jerzy Kolendo sprawujący swe obowiązki w latach 1967-1971, napisał pismo z dnia 8 lutego 1967 roku do jednostki nadrzędnej, jaką był Wydział Kultury Prezydium Miejskiej Rady Narodowej (P.M.R.N.) w Elblągu. Pismo było odpowiedzią na Zarządzenie nr 1/67 Kierownika Wydziału Kultury Franciszka Wójcika w sprawie dotyczącej usprawnienia organizacji i metod pracy jednostek kultury podporządkowanych Wydziałowi. Natomiast Zarządzenie nr 1/67, wynikało z nakazu Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia 10 lutego 1967 roku(Ministerstwo Kultury i Sztuki Departament Pracy Kulturalno-Oświatowej i Bibliotek ... wysłało pismo o uchwale VII Plenum KC PZPR i jej konsekwencjach - pismo.) Kierownik biblioteki przedstawił powołaną 5 osobową komisję składającą się z pracowników biblioteki, podał datę posiedzenia, komisji wraz z kierownikiem Wydziału Kultury. Po analizie postanowiono wyeliminować prowadzenie dzienników czynności, w zamian zastosowano notatki statystyczne, komisja nie stwierdziła ani dublowania się zadań ani zbędnych czynności a istniejąca struktura organizacyjna była dostosowana do potrzeb pracy biblioteki. Zwiększenie efektywności pracy mogło nastąpić jedynie w przypadku uruchomienia zamkniętych filii po ukończonych remontach lub otworzenia nowych filii w dzielnicach miasta ich pozbawionych (co musiało angażować siły i środki miejskie). Dział instrukcyjno-metodyczny został zmuszony do wyszukiwania, bardziej atrakcyjnych form pracy z czytelnikiem, a komisja do opracowania nowego regulaminu czynności, pracowników biblioteki. Natomiast komisja w przeciwieństwie do oczekiwań Wydziału musiała zaproponować zwiększenie etatów przyznanych bibliotece by otworzyć nowe filie i zatrudnić fachowca od prac gospodarczych. Jedynym zwiększeniem efektywności pracy mogło być zamykanie filii do remontów w okresach urlopowych. Komisja wymogła na Wydziale jeszcze załatwienie niedogrzanych pomieszczeń bibliotecznych i sprzętu sprzątającego. W następnych dniach Jerzy Kolendo napisał do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP) w Gdańsku pismo, udzielając dalszych odpowiedzi na poruszone kwestie w Zarządzeniu.