Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków "Społem" - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1978 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 19, [3] Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Spółdzielczość - 20 w.
  • "Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców Oddział Terenowy w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.06.2013

Opis dokumentu

"Społem" Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców (WSS) Oddział Terenowy w Elblągu z siedzibą na ulicy Pływackiej 13 przygotowała Oddziałowe Zgromadzenie Przedstawicieli Członków, które odbyło się 27.02.1978 r. rozpoczynając obrady o godz. 15.30 w Elblągu. Aby obrady toczyły się w sposób zorganizowany przygotowano na tę okazję materiały programowe w formie broszury. W skład broszury wchodził - Porządek i harmonogram obrad, Regulamin Obrad Zgromadzenia a także Tablice analityczne do sprawozdania Dyrektora Oddziału. Znalazły się tam Sprawozdanie z realizacji wniosków, Plan działalności na 1978 r. oraz Projekty uchwał. Nietypowo jak dla tego rodzaju dokumentów spis treści znajdował się także na okładce druku. Spis taki znalazł się wewnątrz okładki ale w pierwszym punkcie dotyczącym porządku zabrakło tam słowa "obrad". Odręcznie poprawiono tam też datę 1978 r. przed kserowaniem druku. M. in. w trakcie obrad wykonano obowiązkowe procedury - wyboru przewodniczącego Zgromadzenia, prezydium, komisji, uchwalono regulamin obrad i wysłuchano informacji o realizacji uchwał i wniosków z poprzedniego Zgromadzenia. Po przerwie dokonano też wyboru Rady Oddziału, przedstawicieli na Zgromadzenie Przedstawicieli Spółdzielni. Podobnie jak w materiałach z poprzedniego roku, znalazły się i tu cztery tablice analityczne - "Stan sieci placówek handlowych, gastronomicznych i zakładów produkcyjnych", "Zatrudnienie w detalu gastronomii i produkcji w oddziale", "Działalność społeczno-samorządowa" "Wielkość osiągniętych obrotów w poszczególnych działalnościach w o/terenowym Elbląg". Ponadto w formie prostej tabeli przedstawiono - "Sprawozdanie z realizacji wniosków Zgromadzenia oddziałowego z 28.02.1977 r." Przygotowano też w formie tabelarycznej - "Najważniejsze zadania gospodarcze i społeczno-wychowawcze oddziału na rok 1978." Poprzedzone krótkim opisowym wstępem, jakich procesów i decyzji są one wynikiem ("wytyczne Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej"). W tabeli przedstawiono wszystkie segmenty działalności Spółdzielni - Detal (artykułów przemysłowych i spożywczych), Gastronomia (sprzedaż w zakładach zamkniętych i otwartych), Produkcja w piekarniach, ciastkarniach, garmażu i W.W.G.(prawdopodobnie wytwórnia wód gazowanych). W rubryce czwartej przedstawiono dane z Pracy nakładczej a w piątej Usługi. W części opisowej wyjaśniono szczegóły działań na 1978 r. W skład broszury weszły na koniec dwa projekty uchwał - jeden dotyczył zatwierdzenia sprawozdania za 1977 r. i "udzielenia skwitowania dyrekcji i Radzie Oddziału" a drugi przyjętych działań rozwoju Spółdzielni na 1978 r. Dzięki naszym zbiorom możemy też zapoznać się ze zgromadzeniami odbywającymi się w Malborku i Kwidzynie w roku 1977.