Ocena przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, stanu organizacyjno-technicznego przedsiębiorstw wykonawczych oraz programów ich rozwoju - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], 16 Sygnatura: DŻS – VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Budownictwo - organizacja - 20 w.
  • Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.08.2017

Opis dokumentu

Wydział Ekonomiczny Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Elblągu (KW PZPR) wydał we wrześniu 1975 roku broszurę - "Ocena przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, stanu organizacyjno-technicznego przedsiębiorstw wykonawczych oraz programów ich rozwoju." Treść przygotowanego materiału przeznaczona była do użytku wewnętrznego na Plenarne Posiedzenie KW PZPR. Wrzesień 1975 roku to czas, w którym formowało się nowe województwo elbląskie (w wyniku reformy administracyjnej kraju od 1 czerwca 1975 roku do 31 grudnia 1998 roku obowiązywał podział na 49 nowych województw). Tereny z byłych województw gdańskiego i olsztyńskiego obsługiwane były przez przedsiębiorstwa budowlane i inwestycyjne i związane z dawnymi ośrodkami administracji państwowej. Po podziale, nowe władze administracyjne musiały zreorganizować na nowo zjednoczenia (grupujące poszczególne przedsiębiorstwa) oraz poszczególne zakłady pracy. Opracowany druk na 16 stronach podzielono na cztery części - główne problemy społeczno-gospodarcze rozwoju województwa, ocena przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych, stan organizacyjno-techniczny przedsiębiorstw wykonawczych oraz przedsięwzięcia w zakresie wzrostu potencjału wykonawczego.  W dwóch pierwszych rozdziałach  określono stan realizacji dotychczasowych inwestycji, potrzeby i możliwości rozbudowy lokalnej infrastruktury. W trzecim i czwartym rozdziale przestawiono zmiany organizacyjno-techniczne lokalnych przedsiębiorstw budowlanych i inwestycyjnych, związanych z reformą administracyjną oraz planowane zmiany w przyszłości. Materiał jest o tyle ciekawy, iż w czasach PRL-u (Polska Rzeczpospolita Ludowa), posługiwano się przede wszystkim akronimami, wiele skrótów z tamtej epoki jest obecnie nieznanych lub zapomnianych. Zawartość szczególnie w 3 rozdziale przybliża nam wiele nazw związanych budownictwem i inwestycjami na terenie miasta np - Elbląskie Przedsiębiorstwo Budowlane (EPB), Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Elblągu (PBK), Gdańskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego - Zarząd Budowlany (GPBP-ZB), Budowlana Spółdzielnia Pracy w Elblągu (BSP), Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Komunalnego (PRIBK).