Ocena Działalności WSP w Elblągu ... Rozwoju usług i produkcji na rynek wersja ostateczna - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [4], 26, Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - gospodarka - 20 w.
  • Wojewódzka Rada Narodowa w Elblągu - 20 w.
  • Wojewódzka Spółdzielnia Pracy w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.03.2019

Opis dokumentu

Rokrocznie spółdzielnie jako jednostki działające na własnym rozrachunku ekonomicznym organizowały Zebrania wszystkich Przedstawicieli, na nich Zarządy spółdzielni przedstawiały dane ekonomiczne świadczące o zysku lub stracie planowanych rok wcześniej działań gospodarczych. W trakcie Zebrań przyjmowano sprawozdanie z działań, dzielono zyski a następnie proponowano nowy plan na następny rok działalności spółdzielni. Ze względu, że były to jednostki gospodarki uspołecznionej swoje plany musiały powiązać po pierwsze z planami ogólnospołecznymi uchwalanymi na zjazdach (PZPR), po drugie z lokalnymi planami ustalanymi na sesjach Wojewódzkiej Rady Narodowej. Więc aprobata Zebrań Przedstawicieli w poprzednim systemie gospodarczym nie była ostateczną oceną działalności Zarządu takiej spółdzielni. Z 1980 roku pochodzą dwa dokumenty - broszury o takim samym tytule i różniącej się nieco treści - Ocena Działalności Wojewódzkiej Spółdzielni Pracy w Elblągu ze szczególnym uwzględnieniem Rozwoju usług i produkcji na rynek. Jeden z datą powstania wcześniejszą z dnia 19.05.1980 roku, nazywany dalej wersja roboczą, drugi z datą 26.05.1980 roku nazywaną wersją ostateczną przygotowaną na II Zwyczajną Sesję Rady Narodowej w Elblągu. Wersja ostateczna dokumentu zaczynała się od spisu treści oraz opisu znajdujących się w tekście tablic poglądowych. Tekst podzielono na 10 rozdziałów - Charakterystykę ogólną, Przemysł, Usługi dla ludności, Budownictwo, Transport, Handel, Inwestycje, Kadry i warunki pracy, Efektywność gospodarowania oraz Kierunki rozwoju. W wersji roboczej brakuje rozdziałów - Charakterystyka ogólna i Usługi dla ludności. Tekst kończy informacja - Elbląg, dnia 26.05.1980 r. Po analizie opisowej wstawiono 7 tablic w obu wersjach są ułożone kolejno, zgodne treściowo ale inaczej rozbudowane - Zestawienie danych techniczno-ekonomicznych WSP za okres 1978-1980, Struktura produkcji przemysłowej WSP wg gałęzi w 1979 roku, Charakterystyka wybranych wskaźników w usługach dla ludności, Wykaz spółdzielni, oddziałów i ważniejszych zakładów wchodzących w skład WSP. Realizacja zadań WSP za 4 m-ce 1980 r., Wykonanie zadań w usługach dla ludności za 4 m-ce 1980 r., Dane porównawcze z działalności WSP i województwa za 4 m-ce 1980 r.