Obywatel Naczelnik w … pismo o rozważenie możliwości dofinansowania Waszej Biblioteki Publicznej z nadwyżek finansowych … – druk urzędowy

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980? Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [1], Sygnatura: DŻS - XVII.3 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kultura - 20 w.
  • Druk urzędowy – 20 w.
  • Organizacja biblioteki – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu – historia – 20 w.
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.05.2020

Opis dokumentu

Dawna Wojewódzka Biblioteka Publiczna (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu sprawowała merytoryczną kontrolę nad bibliotekami gminnymi w Województwie Elbląskim, choć strukturalnie zakładane były przez Naczelników Gmin, to kontrolowane były przez biblioteki. Merytoryczną opieką nad tymi jednostkami zajmował się specjalny Dział instrukcyjno-metodyczny (DIM) WBP w Elblągu. W związku z kryzysem lat 80-tych jego konsekwencjami dla bibliotek publicznych oraz narastającą inflacją. Wystosowano do Naczelników Gmin sprawujących formalnie opiekę nad bibliotekami wiejskimi, pismo w sprawie doinwestowania tychże bibliotek, widoczny obok wzór takiego pisma. WBP w Elblągu orientowała się w cenach i zakupach podlegających im merytorycznie wiejskich bibliotekach publicznych, ponieważ przygotowywała dla nich pomoce biblioteczne. W postaci kart katalogowych i opisów bibliograficznych zakupionych pozycji.