O Hetmanie Żółkiewskim. Wyd 3 popr.

Typ: Książka Rok publikacji: 1908 Miejsce publikacji: Lwów Autor:
  • Papée, Fryderyk
Strony: 55, [1] Sygnatura: L-6996 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Papée, Fryderyk (1856-1940)
  • Żółkiewski, Stanisław (1547-1620)
  • Polska - historia - 16-17 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.06.2011

Opis dokumentu

Stanisław Żółkiewski herbu Lubicz (1547-1620) – polski magnat, od 1618 hetman wielki koronny i kanclerz wielki koronny, hetman polny koronny, wojewoda kijowski, kasztelan lwowski, sekretarz królewski, starosta hrubieszowski i kałuski. Zwycięzca wielu kampanii przeciwko Rosji, Szwecji, Imperium Osmańskiemu i Tatarom ; pisarz (autor pamiętników wojennych "Początek i progres wojny moskiewskiej"). Książka z serii: Wydawnictwo Macierzy Polskiej, ks. 41, autorstwa Fryderyka Papée (1856-1940) - polskiego historyka i bibliotekoznawcy, który w trzech rozdziałach opisuje losy St. Żółkiewskiego. Pozycja opatrzona 4 rycinami.