Niecodziennik nr 6_94 Parafii M.B. Królowej Polski w Elblągu - pismo młodzieży redemptorystowskiej

Typ: DŻS Rok publikacji: 1994 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 24 Sygnatura: DŻS - XI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - kościoły - 20 w.
  • Gazetka katolicka - 20 w.
  • Wydawnictwa młodzieżowe - 20 w.
  • Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu - historia
  • Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.03.2020

Opis dokumentu

Prezentując zbiory Dokumentów Życia Społecznego na stronach Biblioteki Elbląskiej, szczególnie jej zajmującą podkategorię materiałów - "gazetki szkolne", natrafiamy na problem z właściwą klasyfikacją tych materiałów. Przez "gazetki szkolne" rozumie się pewien efekt, działalności uczniów młodszych, młodzieży w czasie ich drogi edukacyjnej. Ze swojej strony, dodaliśmy do tej kategorii - "gazetki młodych ludzi", w czasie odkrywania samego siebie, realizujących się poprzez grupy religijne lub tych starszych będących już studentami. Dlatego umieściliśmy pisma młodzieży katolickiej w tej grupie materiałów źródłowych. Jedno z nich reprezentuje gazetka - "Niecodziennik" - pismo parafii M.B. Królowej Polski znajdującej się przy ulicy Robotniczej 69, posiadamy w swoich zbiorach dwa egzemplarze tego pisemka, z roku 1994 i 1995. Czasopismo było niewielkie, formatu A-5, różnej objętości od 24 do 8 ponumerowanych stron. Gazetka drukowana w tonacji czarno-białej, tekst i grafika, stopka redakcyjna zawierała skład redakcji, określała skład graficzny pisma oraz osobę odpowiedzialną za kontakt. Treściowo skupiała się na oficjalnych tekstach ewangelizujących przygotowanych przez księży, wywiadach z młodymi ludźmi, własnymi tekstami młodzieży, wspomnieniami z odbytych spotkań religijnych. Numer z 1994 roku związany z wakacjami - zawierał, też informacje o mających się odbyć imprezach religijnych, nuty i słowa pieśni młodzieżowych oraz humor wakacyjny - "10 przykazań człowieka szczęśliwego". Warto przytoczyć niektóre z nich - 1. Człowiek rodzi się zmęczony i żyje by odpocząć, 2. Kochaj swe łóżko jak siebie samego, 3. Odpoczywaj w dzień, abyś mógł spać w nocy itd..., 10. Praca uszlachetnia - lenistwo uszczęśliwia. Oprócz tego, w swoich zbiorach posiadamy jeszcze jeden przykład pisma parafialnego z parafii katedralnej w Elblągu.