Nicolai Abrahami Frambesarii veromandui, consiliarii & Medici Regii, Militiaeque Gallicae Archiatri Opera medica [ … ]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1629 Miejsce publikacji: Francofurti Autor:
  • Framboisière, Nicolas Abraham de la
Illustracje: 1 Strony: [ 16 ]; 12; 642; [ 6 ] Sygnatura: Ob.7.II.3199 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 17 w.
  • Medycyna
  • Chirurgia
  • Farmakologia
  • Farmacja
  • Framboisière, Nicolas Abraham de la (1560 – 1636)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.05.2020

Opis dokumentu

Tom zawiera dzieła medyczne Nicolasa Abrahama de la Framboisière (1560 – 1636) - francuskiego lekarza, doradcy króla Henryka IV, głównego lekarza armii francuskiej oraz profesora i dziekana wydziału medycznego w Reims. W skład tomu wchodzi pięć dzieł, z których najobszerniejsze to Canones et Consultationes Medicinales. Dzieła zostały zamieszczone w odmiennej kolejności, niż zapisano na stronie tytułowej.

Pisma wstępne. Po portrecie autora, umieszczonym w rewersie strony tytułowej, następuje list dedykacyjny skierowany bezpośrednio do Boga: „Panu panów i Królowi królów...”, będący zarazem wyznaniem wiary i pochwałą, zakończonym prośbą o łaski. Jako drugi zamieszczono wstęp, będący w istocie kolejną dedykacją, skierowaną do Andreasa Laurentiusa Ferreiry, lekarza pochodzenia portugalskiego, również doradcy królewskiego; autor, przytaczając na początku obszerny cytat z Galena, przedstawia swoje dzieło. W dalszej kolejności znajdujemy wstęp do czytelnika oraz sześć utworów poetyckich ku czci autora, z których pierwszy jest tetrastychem dwujęzycznym (greka, łacina) autorstwa Jakuba Gauteriusa; autorami kolejnych utworów są: Claude Palliot, Jean-Baptiste Morély, Pontius Privatus, H. Bollanus, Antonius Fouilloux, Pierre Pena.

De Praeservatione Pestis. Pierwszym zamieszczonym dziełem jest ostatnia edycja studium dotyczącego dżumy, jej leczenia i zapobiegania. Samą treść poprzedza odautorski wstęp dedykowany Antoniusowi Deloveniusowi z Ribemontu. Kolejne rozdziały przedstawiają: definicję, przyczyny, objawy, badania potwierdzające zakażenie, oraz poszczególne wskazówki leczenia.

Canones et Consultationes Medicinales…. Dzieło w dziewięciu księgach, z których pierwsze sześć dotyczy tych chorób, których leczenie nie wymaga ingerencji chirurgicznych. W obrębie każdej z nich istnieje wewnętrzny podział na rozdziały (titulo, distinctio), poświęcone konkretnym problemom medycznym, te z kolei dzielą się na „kanony” i „konsultacje”, zawierające konkretne definicje, rozróżnienia i rozwiązania lecznicze. Księgo omawiają kolejno:

I uwagi ogólne o zasadach leczenia, zapobiegania chorobom;

II części mózgu i choroby ich dotykające (tu np. stany zapalne, mania, melancholia, letarg, zawroty głowy i omamy, konwulsje, epilepsja, apopleksja i paraliż, bóle głowy i inne);

III choroby narządów zmysłów (np. zaćma, ślepota i niedowidzenie, głuchota);

IV choroby serca i jego części służebnych (tu np. różne rodzaje gorączek, choroby układu oddechowego);

V choroby wątroby i narządów służebnych (tu np. wszelkie rodzaje chorób układu pokarmowego oraz narządów rozrodczych);

VI artretyzm. Tę księgę kończy spis zalecanych leków oraz utwory poetyckie ku czci autora, a także napisana przez autora modlitwa

VII guzy nienaturalne (nowotwory) – Ta księga rozpoczyna cykl trzech ksiąg, których leczenie wymaga metod chirurgicznych. Odmienna kompozycja: rozdziały oznaczone cyframi rzymskimi oraz notae i regulae. Poprzedzone wstępem.

VIII obicia, rany i wrzody – podział podobny, jak w księdze poprzedniej.

IX złamania kości i zwichnięcia – podobna kompozycja, jak w dwóch poprzednich księgach.

Apologia pro veritate & innocentia Medicamentorum....Dzieło rozpoczyna odautorska apologia dedykowana senatorom królestwa Francji oraz „Idea Akademii Frambesariańskiej”, której odbiorcą jest Petrus Ioanninius. Po tym następuje zarys opisu tego, co autor nazywa „ambrozją”, czyli samej esencji leku.

Na końcu zamieszczono spis ksiąg i rozdziałów Canones et Consultationes… .