Newe Landesbeschreibung der zwey Hertzogthümer Schleswich und Holstein, zusambt vielen dabey gehörigen newen Landkarten

Typ: Mapa / Atlas / Plan Rok publikacji: 1652 Miejsce publikacji: [Husum] Autorzy:
  • Mejero, Iohanne
  • Danckwerth, Casparum
Strony: 301, [3] Sygnatura: KA 40 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Atlas historyczny
  • Kartografia
  • Szlezwik-Holsztyn - 17 w.
  • Mejer, Johannes (1606-1674)
  • Danckwerth, Caspar (1605-1672)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.08.2015

Opis dokumentu

Siedemnastowieczny atlas księstw Szlezwik i Holsztyn opracowany w warstwie kartograficznej przez kartografia i matematyka Johannesa Mejera (1606-1674) i doktora nauk medycznych, burmistrza Husum Caspara Danckwertha (1605-1672), który jest autorem tekstu. Z Mejerem i Danckwerthem współpracowali także inni uczeni i rzemieślnicy, m. in. złotnicy Matthias i Nikolaus Petersen i miedziorytnicy Christian i Andreas Lorentzen. Atlas zawiera 40 map i planów miast, znajdujących się na omawianym terenie. Mapy w skali od 1:5.000 do 1:50.000.000, zawierają wiele szczegółów  topograficznych, zaznaczone są na nich miasta, rzeki, drogi, elementy ukształtowania terenu. W części tekstowej omówiona jest topografia księstw, zajęcia ludności, opisane są także poszczególne miasta. Wiele uwagi poświęca Danckwerth zniszczeniom, jakich zaznały poszczególne ziemie podczas kolejnych konfliktów zbrojnych, a także dynastii panującej Oldenburgów. Dzieło, wydane w 1652 r. powstało na zlecenie króla Danii Chrystiana IV (w omawianym okresie połączone ze sobą księstwa pozostawały w unii personalnej z królestwem Danii) i księcia holsztyńskiego Fryderyka III. U góry strony tytułowej znajdują się portrety Fryderyka II, następcy Chrystiana IV, który zmarł 1648 przed ukazaniem się atlasu i wspomnianego księcia holsztyńskiego z dedykacją, wyrażającą życzenie, by pod rządami „dwóch Fryderyków” nastał trwały pokój (cztery lata wcześniej skończyła się wyniszczająca wojna trzydziestoletnia, która objęła większość terenów Europy, w tym oba księstwa, które stały się areną konfliktu duńsko-szwedzkiego). U dołu karty tytułowej przedstawienia świętych Ansgariusa – pierwszego biskupa Hamburga i Vizelina – misjonarza wśród Wendów, biskupa Oldenburga. Po bokach wizerunki przedstawicieli ludów, zamieszkujących pierwotnie opisywane tereny.