Neues evangelisches Gesangbuch für die Königl. Preuss. Schlesischen Lande zur zur öffentlichen und häuslichen Gottesverehrung.

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1800 Miejsce publikacji: Breslau Autor:
  • Gerhard, David Gottfried
Strony: XXX,[6],XVI,720,[14],98, Sygnatura: Pol.8.II.2246 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Gerhard, David Gottfried (1734-1809)
  • Korn, Wilhelm Gottlieb (1739-1806)
  • Psałterz
  • Protestantyzm
  • Reformy fryderycjańskie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.12.2019

Opis dokumentu

Śpiewnik autorstwa ewangelickiego kaznodziei z Wrocławia Davida Gottfrieda Gerharda (1734-1809). Autor publikacji ciesząc się z radcowskiego mecenatu podjął w 1754 studia teologiczne w ważnym ośrodku protestanckiego życia intelektualnego Halle. Ukończywszy je po pięciu latach przybył do Wrocławia gdzie rozpoczął karierę kaznodziei i ewangelizatora. Z przyczyny iż centralistyczne reformy fryderycjańskie objęły również sferę religijną, rozpoczęte zostały podczas nich prace nad zmodernizowaniem treści pieśni i hymnów religijnych. Z powodu oporów śląskiego duchowieństwa prace te trwały niezmiernie długo. By ostatecznie zakończyć ten proces w 1798 rada miejska za zgodą królewskiego konsystorza zleciła opracowanie nowego śpiewnika Gerhardowi. Dzieło ukazało się drukiem do niedzieli palmowej 1800 roku kiedy to po raz pierwszy zabrzmiały podczas uroczystego nabożeństwa zawarte w nim pieśni. Prócz zbioru pieśni, dzięki zawartym w nim modlitwą dzieło to mogło posłużyć również jako książeczka do nabożeństwa. Śpiewnik został opracowany w formie dogodnej zarówno do wykorzystania podczas nabożeństw jak i do modlitwy w domowym zaciszu.

Projekt „Digitalizacja, opracowanie i udostępnianie starodruków Biblioteki Elbląskiej” w ramach programu MKiDN Kultura cyfrowa 2019. „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.