Neue Forschungsergebnisse zur Vor – und Frühgeschichte im deutschen Osten

Typ: Artykuł Rok publikacji: 19? Autor:
  • Ehrlich, Bruno
Illustracje: tabl. Strony: 13 Sygnatura: IV.1 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Ehrlich, Bruno (1868-1945)
  • Prusy Zachodnie - archeologia
  • Truso
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.09.2009

Opis dokumentu

Nadbitka : Ostdeutsche Monatshefte 1938, Jahrg. 19, H. 1. Praca dotyczy nowych odkryć archeologicznych w prowincji Prusy Zachodnie. Jak stwierdza autor, był to jeden z najważniejszych obszarów poszukiwawczych w pn. Niemczech. Atrakcyjność tych obszarów dla archeologów wypływała m. in. z faktu, iż na tych terenach stykały się ze sobą kultury północno – zachodnie oraz wschodnie. Spośród stanowisk w powiecie elbląskim Ehrlich wymienia m. in. Modrzewinę, gdzie znajdowała się osada z późnej epoki brązu oraz Suchacz – „zagłębie” ceramiki sznurowej. Ehrlich opisuje również znaleziska, pozwalające na wysuwanie nowych hipotez odnośnie Truso. W tekście zamieszczono 4 tablice z materiałami archeologicznymi.