Naukę, zawód, pracę zdobędziesz w O.H.P. Szansa dla młodzieży (1975, monter-instalator) - afisz

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 K. Sygnatura: DŻS – VII.4.1 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - szkolnictwo - 20 w.
  • Komenda OHP przy Zakładach Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego w Elblągu
  • Zakłady Mechaniczne im. gen. K. Świerczewskiego "Zamech" w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.10.2017

Opis dokumentu

Podobnie jak Komenda Ochotniczego Hufca Pracy (OHP) w Elblągu wydająca w połowie lat 70-tych serię podobnych do siebie afiszy, zaczynających się słowami - "Szansa dla młodzieży". Tak Komenda OHP przy Zakładach Mechanicznych im. gen. K. Świerczewskiego na ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu zmieniła trochę tytuł swojego afisza. Treść skierowana była do młodzieży trudnej z biednych lub wiejskich środowisk umożliwiając pracę w mieście. W naszych zbiorach posiadamy trzy plakaty o podobnym tytule z roku 1975. Z treści wynikało, że ogłoszono zapisy młodzieży męskiej w wieku 17 lat z ukończeniem co najmniej 7 klasy szkoły podstawowej z dobrym stanem zdrowia do nauki zawodu kierowca wózka akumulatorowego (suwnicowy), monter-instalator, murarz-betoniarz, cieśla budowlany. Nauka w hufcu 12 miesięcznym, rozpoczynała się 3 lutego 1975 roku. Zakłady Mechaniczne zapewniały naukę pod nadzorem wysoko wykwalifikowanych instruktorów, korzystanie z urządzeń socjalnych, działalności kulturalno-oświatowej, sportowej, korzystne warunki płacy (600 złotych z premią do 25%), stałe zatrudnienie. Podobne dokumenty związane z nauką w OHP znajdziemy po wpisaniu słów - "Szansa dla młodzieży", "OHP".