Nauka prawa przyrodzonego, politycznego, ekonomiki polityczney i prawa narodów

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1785 Miejsce publikacji: Wilno Autor:
  • Stroynowski, Hieronim
Strony: 352 Sygnatura: XVIII. 143 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Stroynowski, Hieronim (1752-1815)
  • Polska - ekonomia polityczna
  • Prawo
  • Teksty polskie - 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.12.2009

Opis dokumentu

„Nauka prawa przyrodzonego…” książka napisana przez Hieronima Stroynowskiego  (1752-1815), jednego z głównych przedstawicieli polskiego fizjokratyzmu. Dzieło jasno i precyzyjnie podaje skonstruowany wykład fizjokratycznego prawa natury, znacznie lepszy jakościowo od dotychczasowych, rozwlekłych i zagmatwanych pism fizjokratów. Druk stał się na kilka dziesięcioleci jednym z najważniejszych polskich podręczników prawa i ekonomii, stosowanym aż do 1824 roku. Główne tezy zawarte w książce : jedynym źródłem dochodów państwa i bogactwa narodu jest ziemia i uzyskiwane z niej płody i produkty. Rolnictwo jest więc jedynym źródłem bogactw krajowych ; możliwość swobodnej wymiany handlowej powinna być zagwarantowana dla każdego, w każdym miejscu i czasie, oraz dotyczyć wszelkich możliwych towarów ; potępienie nie tylko opłat i rewizji na granicach ale też zakazów przywozu lub wywozu niektórych towarów ; ponieważ wg Stroynowskiego to nie pieniądz w gotówce lub kruszcach stanowi o bogactwie kraju, lecz ilość posiadanych surowców i gotowych produktów, zatem uważa on, że ochronna polityka celna zmierzająca do sprzedawania jak największej ilości dóbr własnych i dążąca do zminimalizowania importu z innych państw, a zatem służąca gromadzeniu gotowego pieniądza, osłabia a nie wzbogaca dany kraj, gdyż wyzbywa się on rzeczy naprawdę stanowiących o bogactwie kraju ; w kwestii bardzo aktualnej w czasie powstawania publikacji, mianowicie w kwestii utrudnień celnych na granicy polsko-pruskiej, stawianych handlowi polskiemu przez stronę pruską, radził Stroynowski nie tylko zrezygnować z działań noszących znamiona wojny celnej czy odwetu, ale w ogóle znieść wszelkie ograniczenia w handlu z Prusami, nawet jeśli one pozostaną przy swej ostrej względem Polski polityce. Druk wydany w Wilnie przez drukarnię Królewską przy Akademii. Format 4°. Starodruk miał wielu właścicieli, zanim trafił do zbiorów Biblioteki Elbląskiej. W książce znajdują się wpisy : Josephi Piotrowic Discipuli Scholarum 1802 ; Johann Radziński ; Giedrojć ; Antoni Woytalewicz.