Nauka i Hypoteza

Typ: Książka Rok publikacji: 1908 Miejsce publikacji: Warszawa Autor:
  • Poincaré, Henri
Strony: 198 Sygnatura: L-7691 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Poincaré, Henri (1854-1912)
  • Hipotezy
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 05.07.2011

Opis dokumentu

W książce „Nauka i Hypoteza” H. Poincaré (1854-1912) (francuski matematyk, fizyk, astronom i filozof nauki) autor próbuje odpowiedzieć jakie miejsce w nauce zajmuje hipoteza. Według niego hipoteza w nauce odgrywa bardzo ważną rolę. Jest ona potrzebna zarówno w matematyce jak i fizyce. Poincaré wyróżnia trzy typy hipotez. Pierwsze są sprawdzalne i potwierdzone przez doświadczenie i występują głównie w fizyce. Drugie rodzaje hipotez to takie, które dostarczają oparcia naszym myślom (przyzwyczajenia myślowe, dzięki którym dokonujemy np. obserwacji). Trzeci rodzaj hipotez to hipotezy pozorne, są one w istocie niejawnymi definicjami lub konwencjami.(Tłumaczenie M. H. Horwitz (1877-1937).