Naturlehre für Kinder von Johann Georg Wilhelm Mayer […] Erstes Bändchen

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1791 Miejsce publikacji: Nürnberg Autor:
  • Mayer, Johann Georg Wilhelm
Strony: [ 8 ]; 262 Sygnatura: 93340 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Edukacja -18 w.
  • Dydaktyka - 18 w.
  • Lekcje szkolne - 18 w.
  • Przyrodoznawstwo - 18 w.
  • Mayer, Johann Georg Wilhelm (1758-?)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 22.06.2022

Opis dokumentu

Naturlehre für Kinder von Johann Georg Wilhelm Mayer… (Norymberga, 1791) - pierwszy tomik publikacji, opisującej poglądową lekcję dla dzieci z przyrodoznawstwa, które ówcześnie uznawane było za jedną z ważnych przestrzeni w nauce, a co za tym idzie w edukacji. Przyrodoznawstwem interesowali się niemalże wszyscy. Byli wśród nich filozofowie, badacze i uczeni, osoby ciekawe świata etc. To właśnie ciekawość pobudzała do myślenia, działania i badania świata przyrody. Wiek XVIII był epoką sprzyjającą rozwojowi badań przyrodniczych. Do dziedzin przyrodoznawstwa zaliczano wówczas m.in. historię naturalną, która zgodnie z ówczesnym rozumieniem obejmowała botanikę, zoologię i mineralogię jak również elementy fizyki, chemii, astronomii czy geografii. Autorem materiału jest nauczyciel matematyki i przyrodoznawstwa w Egidiengymnasium w Norymberdze Johann Georg Wilhelm Mayer (1758-?). Jak zaznacza w przedmowie w nauce przyrodoznawstwa bazuje, obok starych, tradycyjnych i uznanych dzieł naukowych, na opracowaniach współczesnych mu naukowców i badaczy w wielu obszarach nauk, do których należą m.in. szwajcarski matematyk i fizyk Leonhard Euler (1707-1783), niemiecki przyrodnik Johann Christian Polycarp Erxleben (1744-1777) czy matematyk i astronom Johann Jacob Ebert (1737-1805). Szeroko pojęty świat przyrody przedstawiany i wyjaśniany jest przez Mayera podczas spaceru, z grupą kilkorga wymienionych z imienia uczniów. Podczas lekcji, prowadzonej w formie luźnego dialogu nauczyciel zachęca dzieci do uważnej obserwacji świata zewnętrznego, twórczego, samodzielnego myślenia, formułowania i wyciągania właściwych wniosków etc.