Nationalsozialismus gegen Liberalismus

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: München Autor:
  • Prager, Ludwig
Strony: 56 Sygnatura: KD.14926 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Niemcy - 20 w.
  • III Rzesza
  • Historia gospodarcza
  • Narodowy socjalizm
  • Liberalizm
  • Prager, Ludwig
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.11.2023

Opis dokumentu

Nationalsozialismus gegen Liberalismus (Monachium, 1933) - jedna z licznych ówcześnie publikacji propagandowych, w której autor odnosi się do podstawowych założeń polityki gospodarczej narodowego socjalizmu - ideologii Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) przeciwstawiając je założeniom liberalizmu, który uznaje wolność jednostki za wartość podstawową i dąży do takiego ukształtowania zasad życia politycznego i gospodarczego, które by tę wolność w jak najmniejszym stopniu ograniczały. Autorem opracowania jest Ludwig Prager. Postawa krytyczna i negacja autora wobec rozwiązań liberalizmu wydaje się być naturalna z dwóch podstawowych powodów. Po pierwsze nie ulega wątpliwości, że naziści byli po I wojnie światowej pod silnym wpływem takich poglądów, jak nacjonalizm, pogarda wobec traktatu wersalskiego oraz antymarksizm, antyliberalizm i antysemityzm. Po drugie materiał został wydany jako zeszyt 49 w serii Nationalsozialistische Bibliothek. W latach 1927-1935 w Nationalsozialistische Bibliothek ukazały się łącznie 54 tytuły, które miały przedstawiać i propagować narodowosocjalistyczną odpowiedź na podstawowe problemy tamtych czasów i dawały opis i obraz tego, czego partia chciała i do czego dążyła.