Nähere Anweisung für die Landes=Collegia, Ober= und Unter=Gerichte, Magisträte und alle übrige Staats =Diener, über den Gebrauch des Stempel=Papiers

Typ: Książka Rok publikacji: 1802 Miejsce publikacji: Berlin Strony: 19 s. Sygnatura: Pol.8.III.2483 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Fryderyk III Hohenzollern (1770-1840)
  • Rozporządzenia królewskie
  • Ustawa stemplowa - 19 w.
  • Prusy - prawo - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 08.02.2018

Opis dokumentu

Szczegółowa instrukcja dla uczelni i kolegiów krajowych (państwowych), urzędów miejskich (magistratów) i wszystkich pozostałych, publicznych urzędów i służb państwowych  w sprawie wykorzystywania papieru stemplowego, opublikowana w  Berlinie  1802 roku z rozkazu króla pruskiego Fryderyka Wilhelma. Papier stemplowy (zwany również stemplem) to specjalny arkusz papieru, służący m.in. do wnoszenia pism, którego adresatem były szeroko pojęte organy administracji publicznej, wydawania decyzji, zaświadczeń, zobowiązań, nominacji ,dymisji itp. (obecnie funkcję papieru stemplowego pełni opłata skarbowa). Papier zaczęto stosować w całej Europie w XVII-XVIII wieku. Celem było uzyskanie dodatkowych dochodów skarbu państwa. W opublikowanym dokumencie znajdujemy szereg uregulowań związanych z zastosowaniem i przeznaczeniem papieru stemplowego m.in. rodzaje dokumentów i pism podlegających umieszczaniu na papierze stemplowym, regulacje i unormowania do używania papieru stemplowego, wysokość kosztów z tym związanych, zakres odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem bądź fałszowanie takiej dokumentacji, wysokości kar, zobowiązanie szeroko rozumianego ogółu urzędników państwowych do rzetelnego wypełniania obowiązków z tym związanych, sposoby i formy kontroli użytkowanego papieru itd. Wszystkie ukazujące się dokumenty sygnowane pieczęcią królewską, w powielanych kopiach zastępowano skrótem „L.S” [łac. loco sigilli] - napisem potwierdzającym opatrzenie ich oryginałów pieczęciami. Rozporządzenie z roku 1802 zatwierdzili urzędnicy (poniżej pieczęci): Goldbeck, Freiherr i Schrötter.  Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.