Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przedstawicieli Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1980 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [2], 8, [1], 2, Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - produkcja mleka - 20 w.
  • Spółdzielczość - 20 w.
  • Wojewódzka Spółdzielni Mleczarska w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.03.2019

Opis dokumentu

Wojewódzka Spółdzielnia Mleczarska (WSM) w Elblągu wydała w październiku 1980 roku broszurkę związaną z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Przedstawicieli. W druku przedstawiono działalność samorządową Spółdzielni zrzeszającej 2019 członków w tym 1854 to członkowie Komitetów Dostawców, działający przy 343 punktach skupu. Członkowie Rad zakładów w tej liczbie 135 oraz 30 członków Rady Nadzorczej Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej w Elblągu. W druku przedstawiono skład osobowy Rady Nadzorczej, składała się z Jana Sokoła przewodniczącego (rolnika z Kępniewa), Antoniego Szczęsnego z-cę przewodniczącego (dyrektora Państwowego Gospodarstwa Rolniczego w Braniewie) oraz Lidii Złotowskiej sekretarza (kierownika działu Produkcji WSM, sekretarza Podstawowej Organizacji Partyjnej). Przedstawiono także składy 6-osobowe Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Hodowli i Skupu, 5-osobowe Komisji Ekonomiczno-Produkcyjnej i Komisji Społeczno-Wychowawczej. Przy tej ostatniej działały dwie podkomisje nazwane sekcjami - 16-osobowa Sekcja Kobiet i 12-osobowa Sekcja Młodzieży. Po tym krótkim informacyjnym wstępie, przedstawiono najważniejszą treść broszury. Ze względów organizacyjnych w październiku tego roku (1980) rady zakładów wyodrębniły się ze spółdzielczości związanej z Centralnym Związkiem Spółdzielni Rolniczych (CZSR) a tym samym z WZSR (Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych). Ponownie powołano do życia Okręgowe Spółdzielnie Mleczarskie oraz Wojewódzką Spółdzielnię Mleczarską (WSM) w Elblągu i Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich. Siedemnastego października 1980 roku Rada Nadzorcza WSM na posiedzeniu zaaprobowała te zmiany. Stąd wziął się pomysł na zorganizowanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli, by ono także potwierdziło te decyzje. Okazało się, że zmiany organizacyjne dokonane w 1976 roku "nie znalazły potwierdzenia w praktyce", "nastąpiło osłabienie więzi pomiędzy spółdzielniami mleczarskimi i ich członkami, zmalała ranga i autorytet organów samorządu spółdzielczego i samej spółdzielni. W działalności gospodarczej nadmiernie wydłużyła się i skomplikowała droga podejmowania decyzji osłabiając dyspozycyjność i odpowiedzialność w zarządzaniu. Naruszony został newralgiczny element w działalności gospodarczej, jakim jest sprawnie działający transport mleczarski." Taki stan rzeczy spowodował "pogorszenie się warunków organizacyjno-technicznych oraz efekty pracy społeczno-samorządowej i gospodarczej." Dwudziestego trzeciego października (1980) odbył się Zjazd Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Rolniczych w Elblągu na posiedzeniu, którego przewodniczący Rady Jan Sokół przedstawił propozycje samorządu WSM w zakresie usprawnienia działalności Spółdzielni. Zjazd ten przyjął uchwałę, w której zaaprobował proponowane zmiany organizacyjne w spółdzielczości mleczarskiej. Dalszą część broszurki około 3 stron stanowił opis działań gospodarczych od tego feralnego 1976 roku po zamierzenia przyszłe do 1985 roku. Po części opisowej przygotowano do przejrzenia dwie tabele statystyczne.