Nachgelassene Schriften von J. Fr. W. Jerusalem. Erster Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1792 Miejsce publikacji: Braunschweig Autor:
  • Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm
Strony: [ 2 ]; XXII; 584 Sygnatura: 92295 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Teologia - 18 w.
  • Neologia teologiczna - 18 w.
  • Rozważania teologiczne - 18 w.
  • Prawdy religijne
  • Jerusalem, Johann Friedrich Wilhelm (1709-1789)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 15.09.2020

Opis dokumentu

Nachgelassene Schriften - część pierwsza; dokument wydany w 1792 roku w Brunszwiku zawierający zbiór jedenastu rozważań teologicznych nad najszlachetniejszymi prawdami religijnymi, które stanowią część spuścizny literackiej Johanna Friedricha Wilhelma Jerusalem (1709 – 1789). Urodzony 22 listopada 1709 w Osnabrücku Jerusalem był jednym z najważniejszych niemieckich teologów luterańskich w okresie oświecenia. Uważany jest za twórcę racjonalizmu teologicznego (tzw. neologii teologicznej), który zasadniczo różnił się od dotychczasowego stanu teologii dogmatycznej. Od 1727 roku studiował teologię, filozofię, historię i matematykę w Lipsku. W 1742 roku powołano go na dwór w Brunszwiku na pastora nadwornego i wychowawcę księcia dziedzicznego Karola Wilhelma Ferdynanda (1735–1806). Jerusalem doradzał księciu w sprawach administracyjnych i miał zasługi w rozwoju oświaty w jego księstwie. W 1745 roku założył w Brunszwiku szkołę Collegium Carolinum, której został kuratorem razem z Johannem Lorenzem von Mosheimem (1693-1755). W 1749 roku został opatem w klasztorze Marienthal koło Helmstedt, w którym po Reformacji mieściła się szkoła i seminarium nauczycielskie. W 1752 roku powołano go do klasztoru Riddagshausen koło Brunszwiku, w którym mieściło się seminarium duchowne. W 1770 roku nie przyjął powołania do pedagogium w klasztorze Bergen, które wiązało się ze stanowiskiem generalnego superintendenta w Magdeburgu oraz w roku następnym urzędu kanclerza na uniwersytecie w Getyndze. Książę Karol I mianował go wiceprzewodniczącym konsystorza w Wolfenbüttel. Tematyka zawartych w niniejszej części rozważań teologicznych dotyczy m.in. głównych prawd wiary, cnót, życia i charakteru Jezus Chrystusa i jego nauk moralnych, wielkości i suwerenności jego Osoby, legitymizacji Jezusa jako Odkupiciela, nieśmiertelności duszy oraz przyszłego życia, miłości i opatrzności bożej, miłości człowieka do Boga, miłości bliźniego, etc. Rozważania miały na celu pogłębienie religijności wiernych, zwłaszcza świadomości religijnej, rozwijanie moralności etc.