Nachdem Herr Johann Daniel Kickebusch, Prediger an der hiesigen Hospital-Kirchen zu S. Jacob […] dass er den Herrn Paul Swietlicki, Diaconum an der S. Johannis-Kirche […] beschuldigen wollen […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1736 Miejsce publikacji: Dantzig Strony: 4 Sygnatura: Pol.8.II.893g biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Dokument urzędowy - Rada Miejska - Gdańsk - 18 w.
  • Kickebusch, Johann Daniel (1696-1759)
  • Swietlicki, Paul (1699-1756)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 11.05.2018

Opis dokumentu

Dokument urzędowy sygnowany przez burmistrzów i członków Rady Miejskiej miasta Gdańska z 13 sierpnia 1736 roku dotyczący złagodzenia nieporozumień pomiędzy Johannem Danielem Kickebuschem (1696-1759), kaznodzieją w kościele przyszpitalnym św. Jakuba w Gdańsku, a Paulem Swietlickim (1699-1756), diakonem w kościele św. Jana.Johann Daniel Kickebusch zarzucał Paulowi Swietlickiemu odstępstwo od zasad i reguł nauczania zgodnych z doktrynami kościoła ewangelicko – luterańskiego oraz anormalne zachowania, mając przy tym poparcie organu zwierzchniego, jakim było Geistliches Ministerium. Stanowisko władz miasta, wyrażone w dokumencie zakładało załagodzenie konfliktu na zasadzie obopólnego porozumienia, bez udziału osób trzecich bądź w wypadku braku takiego porozumienia wszczęcie oficjalnych rozmów pojednawczych.Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.II.893-Pol.8.II.893h.