Nabór do Ochotniczych Hufców Pracy w 1977 - afisz

Typ: DŻS Rok publikacji: 1977 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 K. Sygnatura: DŻS – VII.4.1 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 8-2 w Kwidzynie
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 8-3 w Elblągu
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 8-4 w Pasłęku
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 8-5 w Elblągu
  • Ochotniczy Hufiec Pracy 8-6 w Malborku
  • Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.06.2017

Opis dokumentu

Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej (FSZMP) wraz z Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy (WK OHP) w Elblągu mieszczącą się przy ulicy Huzarskiej 16 (inny adres widnieje na afiszu - "Wakacje na własny ... ") ogłasza nabór do OHP w 1977 roku. Hufce pracy były pozytywną alternatywą dla młodzieży z "trudnych", biednych środowisk lub pozbawionych dostępu do dobrego szkolnictwa. Członkowie OHP byli skoszarowani, kończyli 2-letnia szkołę zawodową, otrzymywali całodzienne wyżywienie, umundurowanie, uczestniczyli w imprezach kulturalno-sportowych oraz odbywali szkolenia poborowych-junaków w oddziałach samoobrony. Dla tego też w tym dokumencie każda z wymienionych komend na wzór jednostek wojskowych posiadała przed nazwą numery. Poniżej tekstu znajdują się adnotacje o informacjach udzielanych przez poszczególne komendy a o przyjęciu decydowała kolejność zgłoszeń. Na końcu znajduje się lista Komend w dawnym województwie elbląskim, praktycznie wszystkie znajdowały się przy dużych zakładach pracy - dwa elbląskie przy Elbląskim Kombinacie Budowlanym, kwidzyńska, malborska i pasłęcka przy Przedsiębiorstwach Budownictwa Rolniczego. Przy każdym też funkcjonowała zasadnicza szkoła zawodowa. Ciekawym dokumentem, uzupełniającym wiedzę na temat zorganizowania i funkcjonowania OHP, jest niewypełniona "Ankieta dotycząca, życia, pracy i nauki uczestników Ochotniczych Hufców Pracy". Po wpisaniu słów - "Szansa dla młodzieży" lub "OHP", ukażą się w wyszukiwarce, inne dokumenty z ofertą nauki w OHP, część z hufców miała w nazwie słowo "dochodzące".