Na Słowie Harcerza Polegaj Jak Na Zawiszy - broszura

Typ: DŻS Rok publikacji: 1987 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 10 Sygnatura: DŻS – VII.2 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - organizacje - 20 w.
  • Związek Harcerstwa Polskiego w Elblągu - organizacja - 20 w.
  • Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 31.10.2017

Opis dokumentu

We wrześniu 1987 roku Komendant Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego (ZHP) w Elblągu wydał broszurę pod wyżej wspomnianym tytułem, która była rozkazem specjalnym w związku z ogłoszeniem przez Główną Kwaterę ZHP "Apelu Grunwaldzkiego". W związku z tym harcerze mieli stanąć do Apelu Grunwaldzkiego, podjąć specjalne zadanie "Grunwaldzkie Wici". Działania Apelu miały objąć organizowanie uroczystych zbiórek zapoznających z tradycjami bitwy grunwaldzkiej, odszukanie i zaproszenie ludzi odznaczonych Krzyżem Grunwaldu. Drużyny miały przygotować konkursy wiedzy o bitwie, jej bohaterach i stosunkach polsko-krzyżackich. Wiedza historyczna miała być poszerzona o wszechnice - "Przyczyny i skutki bitwy", "Tajemnica trwałości 600-letniej tradycji Grunwaldu". Dodatkowym czynnością była realizacja zadania Odznaki Chorągwianej - "Byliśmy, jesteśmy, będziemy". W akcji należało również odwiedzić miejsca pamięci narodowej, odbyć wycieczkę do Zamku w Malborku i wykorzystać zdobytą wiedzę o bitwie grunwaldzkiej i jej bohaterach do eksponowania właściwych postaw harcerskich. Pod rozkazem podpisał się harcmistrz Polski, Ludowej Jerzy Chrabąszcz Komendant Chorągwi Elbląskiej ZHP im. A. Zawadzkiego. Nagrodą dla drużyny która by podjęła realizację Apelu Grunwaldzkiego miało być zdobycie tytułu "Drużyna Grunwaldzka ZHP" oraz uczestnictwo w Zlocie ZHP w 1988 roku. Dalej w treści opisano czynności związane z przystąpieniem do zadania - zameldowanie Komendzie Hufca, ta przygotowywała wykaz drużyn uczestniczących, realizacja zadania miała trwać 29 września do 9 maja 1988 roku. Każde wykonane zadanie należało potwierdzić specjalnym meldunkiem do Komendy Hufca, wzór meldunku znajdował się w druku wraz z przydatną literaturą. "Grunwaldzie Wici", miały "ewidencjonować ślady tradycji grunwaldzkiej w życiu społecznym lokalnych środowisk" w postaci szukania ulic, placów, pomników, tablic, pamiątek, imion, adresów zakładów pracy, szkół, jednostek wojskowych  związanych z nazwą Grunwald w lokalnej przestrzeni. Były one narzucone harcerzom przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Państwa Kazimierza Barcikowskiego listem do Komendanta Głównego ZHP, (w treści dokumentu znajdował się odpis tego listu). Dokument zawierał także wskazówki Głównej Kwatery ZHP dla drużynowego podejmującego zadanie "Grunwaldzkie Wici" - specjalne metryczki opisujące odnalezione artefakty w postaci A. - Kawalerów Krzyża Grunwaldu. Metryczki B. - dotyczące Instytucji, metryczki C. Miejsca - ulic, placów, mostów, pomników, tablic związanych z nazwą Grunwald. Przygotowano również wskazówki dla komend, których drużyny podejmowały to zadanie.